Det digitala som en naturlig del av undervisningen

Maria Nylund20 mars 2019

Mina 9or ska de kommande veckorna läsa boken The Boy in the Striped Pajamas. Uppgiften är delad med eleverna i vår gemensamma Class Notebook, vilket innebär att uppgiften är lättillgänglig för alla elever, även utanför skolan. De har fått boken men kan också välja att lyssna via länkar som är inlagda i Notebook. Nya ord ska de öva på i Quizlet.

Innan vi började läsa ville jag att de skulle få en förståelse för begreppet ignorance. Därför fick de diskutera begreppet två och två utifrån ett antal bilder. Sina diskussioner fick de sedan sammanfatta anonymt i Forms. Genom att lägga upp deras svar på storskärm kunde alla inspireras av och ta del av varandras tankar. Även de som inte tycker om att prata i helklass fick dela med sig av sina åsikter. Några svar kunde vi sedan diskutera tillsammans och förhoppningsvis fick eleverna en förståelse för begreppet som spelar en viktig roll i boken. Sedan hade vi traditionell högläsning av första kapitlet.

En lektion där det digitala var en naturlig del av undervisningen och förhoppningsvis bidrog till lärandet.

Responses

(0)Kommentera

Kommentarer(0)