Partnerförskolor och partnerskolor

Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas kunnande och erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet.

Studenter under utbildning till förskollärare och lärare placeras på en utsedd partnerförskola respektive partnerskola under sin praktiktid. Det innebär att de alltid återkommer till samma förskola respektive skola vid sin VFU-praktik. Det kan också vara en förskola eller skola inom samma område. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Partnerförskolor och partnerskolor