HöstHack20

Programmering i skolan? På fritidshemmet? I skolbiblioteket? Även hemma? Analogt OCH digitalt, med olika verktyg och med sådant som du direkt kan komma igång med i din skolvardag. Kodcentrum, forskare från Uppsala universitet och andra inbjudna gäster berättar varför och hur man kan jobba med programmering, problemlösning och digitalt skapande i klassrummet samt presenterar aktuell forskning inom området.

Vi ställer inte in - vi ställer om och kör en mindre digital distansvariant i höst och hoppas sedan att vi åter får träffas i vår!

Torsdagen 19 november 2020 träffades vi - digitalt på distans via teams - för att

  • lyssna vad aktuell forskning säger
  • välja mellan två olika konkreta workshops
  • möta kollegor och inspirerande experter

Här en film från inledning och forskarpresentation (workshops spelades inte in, var tillfälle där och då):

Vi hoppas kunna komma tillbaks till våren!

/Magnus, Maria, Disa, Lisa, Susanne, Sandra - projektgruppen från Uppsala kommun, Programmeringscenter och Kodcentrum.

--------------------------------------------------------------------------------

Klicka på respektive länk för att ansluta! Samlings/Support/Fikarummet är öppet hela kvällen om du behöver support eller bara hänga lite med andra mellan programpunkter.

15:30

Välkomna!

Samlings/Support/Fikarum

15:45

Forskarpresentation: Variabler, Rolandsson

Forskarpresentation: Kreativa processer, Rollag INSTÄLLD pga sjukdom

16.15

Bensträckare  

16.30

Workshop Scratch - Min robot, från idé till prototyp

Workshop Python - hur får du elever att bli intresserad av att koda?

 Nedan beskrivning av de olika inslagen:

Det går bra att ta del av enskilda programpunkter eller hänga kvar hela eftermiddagen. Hacket är kostnadsfritt! 

Anmäl dig gärna här idag. Då det är digitalt är det inte längre begränsat deltagarantal.

Forskarföreläsningar - länk för att anslut ovan!

Lars

Variabler på nytt sättLennart Rolandsson, Universitetslektor i didaktik med inriktning mot teknikdidaktik

Sedan ht2018 är programmering en del av matematik i skolan. I ett pågående forskningsprojekt tillsammans med grundskollärare har man sett att matematikundervisningen måste förändras. I programmering beskrivs en variabel med fyra olika aspekter, som t.ex. namn, innehåll, typ och räckvidd. Det är fyra aspekter som erbjuder matematik i skolan nya perspektiv på variabelbegreppet och som kan hjälpa elever att förstå vad som menas med en variabel. Under presentationen visar Lennart Rolandsson på möjligheter och utmaningar med dessa aspekter.

Lars-Åke

Undervisning med textbaserad programmering - hur kan jag arbeta med det?Lars-Åke Nordén, Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi - TYVÄRR INSTÄLLD

 

Larry

Kreativa processer och digitala verktygLarry Rollag
Specialpedagog IKT, Uppsala kommun

TYVÄRR INSTÄLLD

...........................................................................................................

Workshops:

Kodning

Min robot – från idé till prototyp i Scratch

I Kodcentrums workshop visar vi hur du kan använda lektionsmaterialet Min robot  på Kodboken.se som handlar om robotar och AI och där eleverna får ett uppdrag från robotutvecklarna på ABB. Du får prova datalogiska lekar, idéövningar för att planera och designa en robot, och hur den sedan kan programmeras i Scratch.

Python zeroPer

Hur får du elever att bli intresserade av att koda och datorer?

Per Holmström, Förstelärare NO introducerar Python som idag är ett vanligt introduktionsspråk för programmering. För att fånga elevernas intresse kommer vi i denna workshop gräva ner oss i Pygame Zero, en rolig övergång från block till kod.

 

Hösthack20 är ett samarbete mellan:

Uppdaterad: