Seminariepass 2, 13.45–14.15

Tema Mer information Föredragare Lokal
The importance of English in the Administration and Business programme – ett viktigt samarbete Läs mer Eva Basnet, Karin Shoar Bohman och Helena Rick | FoU-projekt Celsiusskolan B209
Med(ie)vetenhet, motstånd och engagemang – Om medier som risk eller resurs i religionsundervisningen Läs mer Anna Wrammert | Teologen, Uppsala Universitet D201
Vägen till hållbar argumentation – utvecklingen av argumentationsförmåga hos elever på yrkesförberedande program Läs mer Mariana Frodig och Linda Hemström |
FoU-projekt Uppsala yrkesgymnasium Jälla
D202
Kulturell växelverkan – fostran in i den mångkulturella modellen vid tiden för läroplansreformen 1980 Läs mer Jörgen Mattlar | EDU D204
Utvärdering av riktade insatsen språk och kunskapsutvecklande arbetssätt Läs mer Halez Nazer Abdulkarim, Anne Reath Warren och Sofie Mellberg | Skolverkssatsning D209
Om man skulle ta och söka ett FoU-projekt Läs mer Emma Johansson | FoU-miljön D211
Unga och facket – Klyftor i attityder och kunskaper bland gymnasieelever Läs mer Ylva Bergström och Emil Bertilsson | EDU D212
Elevperspektiv på vad som väcker intresse för litteraturhistoria Läs mer Jonas Johansson | EDU A201
Så kan vi bättre förbereda elever för vetenskapligt skrivande Läs mer Pia Cederholm | EDU A202
Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar – en  problemlösningsmodell för att hjälpa elever som inte når upp till våra förväntningar i skolan Läs mer Stefan Boström | Grundskolans resursenhet A204
Att främja interaktion och motverka talängslan i
språkklassrummet
Läs mer Maria Nilsson | Engelska institutionen, Uppsala Universitet A209
Draknästet – En språkstärkande och uppskattad aktivitet i kursen Entreprenörskap på  språkintroduktionsprogrammet Läs mer Sofie Laurent och Aliaksandra Rybachkina | Lundellska skolan A212
Att göra det stora och föränderliga gripbart: visuella modeller i samhällskunskap Läs mer Malin Tväråna | EDU A211
Minikurs i ”Våga tala” på  gymnasiet Läs mer Anna Larsdotter Flygt | Lundellska skolan B210

Karta för att hitta till rätt lokal (PDF, 55 KB)

Uppdaterad: