Om utbudsbokningen

Skolor och förskolor erbjuds ett brett och kvalitativt utbud av kulturprogram inom bland annat dans, film, litteratur, konst, musik och teater. Mycket är kostnadsfritt eller kraftigt subventionerat, så att ekonomin inte ska vara ett hinder för att ta del av kulturupplevelsen.

Det kostnadsfria och subventionerade utbudet finns samlat och bokningsbart på webbsidan Utbudsbokningen

Pedagoger och personal på Uppsalas skolor och förskolor kan skapa en profil som "Bokare" och via webben boka platser till sina barngrupper/klasser.

Läs mer om Utbudsbokningen.

Övrigt utbud ligger än så länge kvar på webbsidan Kubik Uppsala Pedagog.

Kultur i skolan samordnas av Kulturförvaltningen, Verksamhetsområde Barnkultur. Kontakt: kulturiskolan@uppsala.se

Bild på startsidan i Utbudsbokningen

Uppdaterad: