Om kultur i skolan

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020.

Uppsala kommun har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Kulturförvaltningens arbetar för att alla Uppsalas barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av kulturupplevelser. Genom kulturförvaltningens verksamhet kan grundskolan också ta del av naturpedagogik och friluftsupplevelser.

Här hittar du allt om Kultur i skolan.

Här är vi som arbetar med kultur i förskola och skola. Kontakta oss gärna på kulturiskolan@uppsala.se!

Karin Sundequist

Utvecklingsledare barnkultur, Kulturförvaltningen

Agneta Hansson

vik. Kultursekreterare barnkultur, Kulturförvaltningen
Uppdaterad: