Teams

Teams - det digitala klassrummet

Teams är en av apparna i Office 365. Det är en digital hubb, en samling av olika funktioner som Microsoft erbjuder. Teams möjliggör samarbete på ett mer flexibelt och öppet sätt än tidigare. Olika team kan ha olika syften till exempel personalteam eller klassteam. 

Nedan finner du flera instruktionsfilmer om Teams:

Intro Teams

 

Uppgifter i Teams

 

 

Länk till Insidans Guide & Tips (inloggning Uppsala kommun krävs)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Teams