Unikum och Teams

Unikum + Teams = sant

Nu finns möjligheten att integrera Unikum med Teams så att det dagliga arbetet med de båda systemen ska fungera smidigare.

Det innebär att:

  • De planeringar lärare skapar i Unikum syns och kan arbetas med i Teams
  • De uppgifter lärare skapar i Unikum syns och kan arbetas med i Teams
  • Det formativa och summativa arbetet och dokumentationen hänger bättre ihop

 

Så här kan de två olika systemen ses som:


Unikum = myndighetsutövande (bedömning, dokumentation, summativ och formativ bedömning)
Teams = klassrummet (formativ bedömning)

 

Instruktionsfilmer

Kom igång med Unikum planeringar och uppgifter i Teams (2 min)

 

Arbeta med Unikum i Teams (3 min)

 

Support


Mejla till it.support@uppsala.se ange Unikum Teams i ämnesraden

 

 

 

Uppdaterad: