Dugga - digitala prov

Dugga är det kommungemensamma system som är upphandlat att användas för att skriva digitala prov som träning inför kommande digitala nationella prov. Dessa beräknas vara igång 2023.

“För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra de nationella proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens” - Skolverket 

Se filmen (10 min) med lärarna Charlotte Norgren Bjurman, Cristian Ericsson Marrero och Hannah Fichtel från Stordammens skola och Gottsundaskolan. I filmen svarar de kort på frågorna;

1.Varför använda Dugga?

2.Vad tycker eleverna om att arbeta i Dugga?

3. Är det svårt för dig som lärare att sätta sig in i? Tar det mycket tid? 

4. Vad är dina bästa tips och lärdomar i arbetet med Dugga?

 

Inloggning Dugga

Det personliga kontot till Dugga är kopplat mot kontot i Office 365

Tre sätt att logga in

  • Via skolportalen.uppsala.se 
  • Via ikonen för Dugga bland apparna i Office 365-portalen​ 

  • Via Duggas inloggningssida. Använd valet: Logga in med Microsoft

​Guider och filmer från Dugga

Duggas wiki​: 

Introduktionsfilm​: 

Så här skapar du ett nytt prov i Dugga (13 min, utan speakerröst)

 

Nationella prov – Essädelar i Sv/SvA & Eng​ - Duggas information

Duggas wiki​:

Introduktionsfilm​: 

Uppdaterad: