Skolbibliotekssamordnarens blogg

 • Gemensamt lästema kring normer och representation

  Ulrika Håkansson-Kallin2020-09-29

  Idag startade F-3 på Bergaskolan upp höstens gemensamma lästema. I vanliga fall är klasserna blandade i fadderfamiljer men på grund av rådande situation blir höstens träffar klassvis. Vi läser alltid en eller flera gemensamma böcker varje termin som vi sedan bearbetar på olika vis. 

  Höstens tema är representation och normer och vi pedagoger kopplar temat till kritisk litteracitetTillsammans med eleverna tittar vi på olika texter utifrån begreppen makt, mångfald, tillgång och dekonstruera/rekonstruera.

  Fyra bilderböcker valdes ut och varje lärare kommer läsa ”sin” bok för alla fyra klasser. Eleverna får på så vis möta olika böcker men även olika sätt att läsa och diskutera texter. Böckerna som vi läser är; Den dag du börjar av Jaqueline WoodsonJag är Jazz av Jessica Herthel och Jazz Jennings, Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum och slutligen En egen flock av Maria Nilsson Thore som Pernilla och jag läser. 

  Pernilla, klassen och jag inledde med att diskutera vad det är för skillnad mellan en bilderbok och en kapitelbok och att bildanalys är viktigt när vi läser just bilderböcker. Sedan började själva läsningen av En egen flockboken handlar om vänskap och om vänner måste vara lika. Kan en försiktig tax och en busig pudel vara vänner? Bokens budskap är att alla har rätt att vara sig själv och att olikheter är bra. 

  I bildanalysen undersökte vi bland annat hur hundar i rörelse var ritade, kunde vi se på hundarna kroppsspråk hur de kände sig eller hur hundarna samspelade med varandra.  Hela tiden rörde vi oss mellan text och bild. Vi läste med hjälp av dokumentkamera så att alla skulle se bra. 

   

  Vi upptäckte bland annat att hundarna som kunde leka hade mycket ögonkontakt. Genom hela boken kunde vi göra kopplingar till situationer på skolan och hemma. Eleverna var väldigt ivriga att ge egna upplevelser och koppla dessa till boken. 

  Efter läsningen ritade vi egna hundar i rörelser och hann även med att leka med leksakshundar. Som avslutning pratade vi om att hundar faktiskt kan arbeta. Eleverna gav flera exempel så som polishund och blindhund

   Vi hade fått en videohälsning från Helene Folkunger och hennes pedagoghund. Väldigt uppskattat av klassen! Här såg vi  hur Helene och hennes hund samspelade med varandra. Därefter läste vi och tittade även på en finsk hund som kan sniffa sig till Covid-19. Lektionen avslutades med att vi sjöng Lalehs Bara få va mig själv. Det blev en fin förmiddag med både mycket allvar och många härliga skratt. 

  (0)Kommentera
 • Läsning på grundsärskolan under våren 2020

  Ulrika Håkansson-Kallin2020-05-27

  Under hela läsåret har jag regelbundet träffat olika klasser på grundsärskolan men i och med Corona så fick vi tänka om. Tidigare så har vi träffats inomhus, i klassrummen eller i skolbiblioteket.

  Vi flyttade helt enkelt ut läsningen och träffarna så mycket som möjligt på skolgården. Det blev kortare lästillfällen men o andra sidan så träffades vi nu varje vecka. Utomhusläsningen visade sig vara en lyckoträff och vi har förstärkt böckerna med olika praktiska moment som kanske inte alltid hade fungerat inomhus.

  Eleverna har bland annat läst om blommor, undersökt blomlökar och planterat solrosor vid ett tillfälle. Nu, några veckor senare, så gror det för fullt i krukorna.

  Vi har även läst om fåglar och under själva läsningen så flög nästan alla fåglar som var med i boken förbi till elevernas stora förtjusning.

  Vi har bara haft en träff inomhus och då läste vi @alfabetabokforlag bok om Corona och tittade på @mariakraffthelgesson om vikten att tvätta händerna länge.

   

  När vi läste om djur och insekter så pratade vi mycket om hur vi kan vara snälla mot insekter och vi gjorde ett insektshotell som nu sitter uppsatt på skolgården.

  I måndags så hade vi sista träffen för terminen och det blev riktig skolavslutningskänsla när vi sjöng Sommarsången från Pippi Långstrump innan vi läste en bok om Pippi.

  Till hösten kommer vi definitivt fortsätta med utomhusläsning.

  (0)Kommentera
 • Källkritik i dessa tider

  Ulrika Håkansson-Kallin2020-05-14

  Under rådande omständigheter tycker jag att det är oerhört viktigt att vi talar med våra elever om källtillit och källkritik, att det finns källor som vi faktiskt bör lita på och hur dessa kan fungera som referens när vi granskar andra källor.

  Vi behöver ha en ständig dialog med våra elever om nätsäkerhet och vad de ser och hör på nätet.

  Ta gärna del av och sprid tipsen som jag listar nedan!

  (0)Kommentera
Visa färre Visar 4 - 6 av 7 Visa fler