Skolbibliotekssamordnarens blogg

 • ”Det här är så skoj!” Att göra egna dataspel i förskoleklass

  Ulrika Håkansson-Kallin2021-04-01

  Under några år har Pernilla och jag låtit eleverna tänka ut och designa egna dataspel i grupper. Precis som hos många andra barn är spel ett stort intresse hos våra elever och vi vill fånga deras glädje och entusiasm och skapa lärande inom många olika ämnen.  

  Den första lektionen lät vi klassen tänka tillsammans. Vad är det som gör spel roliga? Vad behövs i ett spel för att det ska få oss att fortsätta spela? 

                                                

  Klassen var snabbt med på noterna och genom deras tankar blev det en tanke-karta som faktiskt innehöll allt det som Pernilla och jag hade tänkt ta upp. Alla elever var verkligen aktiva och tog ansvar för att föra lektionen framåt. De kom fram till att roliga spel innehåller olika hinder eller problem som ska lösas, det finns en miljö som lockar, det finns olika typer av belöningar och slutligen det finns någonting. 

                              

  Därefter delade vi upp klassen i smågrupper och de fick diskutera vilka spel som de spelar hemma och koppla dessa spel till orden som vi hade skrivit upp på tavlan. Vi upptäckte snabbt ett gemensamt tema bland de populära spelen i klassen, de innehöll alla element som 6-åringarna hade identifierat.

   

  Nu blev det dags att dela in klassen i ”spelgrupperna” och dela ut deras miljö. Här utgick vi från böcker som vi har läst under läsåret, exempelvis ”skogen” ur Gittan och gråvargarna och eller ”staden” från Tant Skateboard. Spelgrupperna fick under förmiddagsrasten leka tillsammans, en grupp lekte hela rasten att de var hästar och byggde olika hinder. Mitt i hoppande säger plötsligt ett av barnen ”Det här kan vi ha med i spelet!” 

   

                               

   

  Efter rasten utgick vi från Bockarna Bruse utifrån Miljö, Figurer, Problem och Belöning. Nu hade eleverna en modell att utgå från hur de kunde tänka när de själva skulle göra en skiss över sitt egna spel. 

  Dagen avslutades med att vi tittade på Programmera mera 2.0 avsnitt 5 som handlar om dataspel. Vi läste även om Elsa-Karin Boestad-Nilsson, i Svenska hjältinnor, som var en kvinnlig pionjär vad gäller programmering.Vi ville binda samman barnens vardag med de som har gått före och banat vägen. 

                                                             

  En elev var alldeles rosig om kinderna och sa ”Det här är så kul!” 

  Arbetet fortsatte nästa dag med att vi repeterade orden och vi sammanfattade de tankar hade väckts hos eleverna. Därpå fick klassen föra över sin skiss till ett stort papper. Vi har hela tiden talat om vikten av ”speldesigns-tänk”, alla är viktiga i gruppen och alla har ett ansvar att föra arbetet framåt. Vi märker att eleverna blir väldigt aktiva när de känner att arbetet är meningsfullt och att deras förkunskaper ses som en tillgång. Eleverna har även skrivit spelets handling och vilken typ av belöning som finns i deras spel. I Hästspelet var det exempelvis vatten och morötter som var belöning.    

                                                                             

  Eleverna fick också pärla en figur som kan röra sig genom spelet. Här diskuterade vi olika instruktioner och för- och nackdelar med instruktionsfilm eller ritning. För den här klassen har det varit självklart att använda ordet ”figur” istället för ”gubbe”. Så det blev ju såklart pac-figurer som fick olika namn. 

  I en kreativ process har eleverna tränat på att samarbeta, skriva, räkna och skapa något som de är väldigt stolta över. Vi är så stolta över klassen och deras fina spel! 

   

   

  (0)Kommentera
 • Att dela erfarenheter och drömmar via Teams

  Ulrika Håkansson Kallin2021-02-12

  Under några veckor har vi haft ett gemensamt lästema med en klass i Iten, Kenya. Vi har läst och arbetat med Pija Lindenbaums böcker om Gittan, dels Gittan och gråvargarna och dels Gittan och älgbrorsorna.  

  Till böckerna har vi även arbetat med gemensamma uppgifter. Så som vad gör ni på skolgården? Mod, finns det saker som du vågar? Finns det saker som du inte vågar? Vi har fotat, filmat, ritat och skrivit och sedan har vi delat materialet med varandra. Det som är så slående är likheterna mellan barnen i båda länderna. 

  Andra frågor vi har arbetat med har varit att rita av och beskriva en byggnad, här valde barnen i Iten att rita av bensinstationen och barnen på Bergaskolan valde allt från Ica Hörnan till Uppsala slott. När vi har haft en verklig mottagare har klassen varit så fokuserade och de har verkligen arbetat bra. På bilderna från Iten ser det också ut som barnen har varit väldigt inne i arbetet.  

  När vi arbetade med vad vi hjälper till med hemma såg vi dock olikheter, men ändå likheter. I Sverige hjälpte många barn till med tvätten, stoppa in i torktumlaren eller sortera strumpor. Barnen i Iten hjälpte också till med tvätt, men de tvättade för hand och hängde upp all tvätt. De hjälpte även till med att mjölka korna.  

  Vi har även haft två Teams möten med klassen, första gången lärde vi varandra varsin ramsa och vi sjöng tillsammans, vi på svenska och de på engelska. Det gick hur bra som helst. Andra gången tackade vi klassen och främst Teacher Esther för att de ville vara med i läsprojektet. Esther är inte van att arbeta med bilderböcker på det här sättet utan det var en ny erfarenhet både för henne och för klassen. Det är så modigt att våga gå in i ett nytt arbetssätt tycker vi. Läsningen har varit väldigt omtyckt av klassen sa Esther, det har varit veckans höjdpunkt! Esther har läst både på engelska men även översatt till swahili för att skapa en större förståelse för texten. 

  Tack Esther och klassen i Iten, ni har gjort världen till en större plats och tack vare modern teknik har vi kunnat dela er värld och era erfarenheter. Vi hoppas att vi kan göra om projektet igen! 

  (0)Kommentera
 • Fuldans på bokpratet

  Ulrika Håkansson Kallin2021-02-02

  I fredags hade jag bokprat i åk 2. Temat var idrottsböcker och Anders Hansens Hjärnstark junior. Min tanke var att vi skulle samtala om hur det känns att komma tillbaktill fritidsaktiviteter. Vissa tycker att det är jätteroligt men för vissa så finns det ett större motstånd.  

   

  Jag började lektionen med att eleverna fick titta på böckerna som jag hade med mig. Här skapas alltid ett ”sug” och många spontana utrop om vilka böcker eleverna ville läsa. Därefter diskuterade vi temat på böckerna, ”Alla handlar om sport” sa en elev. När jag sedan berättade om Anders Hansen var det många elever som nickade igenkännande, en elev berättade att hemma fanns ”Hjärnstark utan något junior”. Vi hade en spännande diskussion om varför vi läser sportböcker och varför vi går på aktiviteter. Det vi kom fram till var vikten av relationer. Det är både viktigt att träffa kompisar på aktiviteter men det är även en viktig del när en läser idrottsböcker som inte är faktaböcker. Här talade vi också om vikten av att peppa och stötta varandra. En klass är ibland som ett lag och alla behöver positiv feed-back för att lyckas. Vi utvecklas också olika snabbt, både inom idrott och skolan och det här måste vi ha förståelse för. 

   

  Varför är det då viktigt att röra på sig? Här pratade jag utifrån Hjärnstark junior. Vi blir både mer kreativa, får bättre skolresultat och blir bättre på att spela enligt boken.  Det är bra att boken skiljer på rörelse och idrott. Även om du inte tycker om idrott så kan du röra på dig. För mig blir det väldigt inkluderande. Det kan vara bättre att röra på sig när man ska lösa ett problem skriver Hansen också. Jag gick runt i klassrummet som professor Balthazar och berättade om barnprogrammet där professorn går runt när han kommer på sina uppfinningar. Många elever kände till Balthazar och ville gärna beskriva honom för resten av klassen 

   

  Nu var det ju dags att själva testa om vi blir mer kreativa av rörelse. Jag tog fram en vanlig Kåsa och eleverna skulle komma på alternativa användningsområden. Därefter var det dags för fuldans med Clara Henry innan vi testade vår kreativitet igen. Eleverna jublade när de såg Clara Henry. Många har sett ”Bäst i test” och andra program som hon är med i, men de hade inte sett ”Du Clarar mer än du tror”. Vi kände på vår puls och satte sedan igång att dansa tillsammans med Clara och hennes PT. (Först fick en elev förklara vad en PT arbetar med så att alla hade samma förkunskap. ”PT är som om man har en egen ledare från Friskis och Svettis”, klockren förklaring enligt mig.)      

   

  En kollega som gick förbi i korridoren och såg oss dansa såg milt sagt lite frågande ut. Alla elever, klassläraren och jag dansade verkligen loss under en minut. Så roligt och så mycket flås.  Sen testade vi vår kreativitet igen, nu skulle vi komma på alternativa användningsområden för ett suddgummi. Alla elever tyckte att de kom på fler saker nu. En rolig lektion som innehöll boktips, rörelse och skratt. En perfekt avslutning på veckan!        

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 12 Visa fler