Tyst i klassen! – Ljud i lärmiljön

Tyst i klassen! – Ljud i lärmiljön

Filmen är gjord av oss, Centrala elevhälsans hörselpedagoger, Johanna Kylin och Jakob Hansson, Uppsala kommun. Vi gjorde filmen för att sprida kunskap om hur ljudmiljön påverkar lärande och minne och för att dela med oss av våra  kunskaper om och erfarenheter av hur man kan påverka och anpassa ljudmiljön. Vi utgår från forskning inom området som vi försöker förmedla på ett lättförståeligt sätt och utifrån den och egna och andras erfarenheter ger vi sedan förslag på lämpliga och genomförbara förbättringar - för varje lärmiljö och klassrum.

                         

Kontakt
johanna.kylin@uppsala.se 018-7278028
jakob.hansson@uppsala.se 018-7278029

 

 

Uppdaterad: