SETT 2019

På årets SETT-dagar delade Uppsala skolor och förskolor med sig av hur vi skapat nytt under det gångna året och hur vi blickar framåt genom nya mötesplatser, arenor för kollegialt lärande och digitala möjligheter.

Det digitala rummet ger oändliga möjligheter till skapande, kreativitet, kollaboration, möten, och möjliggör ett fördjupat lärande där hållbarhet är det nya svarta. Med influenser från S.T.E.A.M och Maker-rörelsen erbjöd vi en mångfald av mötesplatser på Skandinaviens största lärfestival."

 

9e april förmiddag var temat Jämlik skola - ett statsbidragsprojekt som drivits under 2018 med syfte att öka behörigheten till gymnasiet på 9 av våra 13 grundskolor. Fokus har i projektet legat på digitalisering där lärare och skolledare fått fortbildning, support, digitala enheter och ett digitalt läromedel.

I montern var Ulrika Mattsson, rektor på Palmbladsskolan och två av hennes lärare som berättade om hur de tog till sig dessa möjligheter. 

9e april eftermiddag var temat Uppsala Visar Upp Sig - #uvus. En kommungemensam forbildningsdag för hela grundskolan i Uppsala kommun. Läs mer om #uvus18 här.

I montern deltog tre lärare från Bälinge skola;  Pernilla Lundh Sandgren, Jessika Svahn och Jaqueline Andrae som föreläste på - Vad innebär kooperativt lärande i praktiken?

Pernilla Kristenson från Liljeforsskolan föreläste: Programmering varför, vad och hur – åk F-5?

Även Maja Back Lakic, Västra Stenhagenskolan fanns på plats och hennes föreläsning på UVUS handlade om: Erfarenheter av 1:1-undervisning– fördelar och nackdelar med det digitala klassrummet. 

Det blev riktigt lyckade dagar med nya erfarenheter, samtal och möten!

 

 

Uppdaterad: