Processutbildning Skola för var och en

Processutbildning "Skola för var och en - med och utan npf"

 

Processutbildning syfte, mål, metod

Du som arbetar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor eller resursenheter kan ansluta dig till teamet genom:

Hela "Röda mattan" (60 min)

Kortversion av "Röda mattan" (10 min)

Processutbildningen:

 • Riktar sig till all personal på Uppsala grundskolor, grundsärskolor och resursenheter.
 • Digitalt tillgänglig via teams 2021 och vt 2022
 • Femton olika moduler, delvis med tre olika ingångar:
  • Undervisning F-5
  • Undervisning 6-9
  • Fritidshem
 • Varje modul innehåller:
  • Kortare filmklipp
  • Diskussionsfrågor
  • Fördjupningsmaterial
  • Litteraturhänvisning (referensböcker skickas ut till enheter)
 • Är producerad av Utvecklingsenheten och Centrala Elevhälsan i samverkan


”Stötta och bemöta varje elev med och utan npf” 

 • leg psykolog David Edfeldt i 7 olika moduler:
 • Självstyrning och problemskapande beteenden
 • Variation, funktionsnedsättning och vardag
 • Med fokus på det positiva
 • Tydliggörande pedagogik
 • Anpassningar i den fysiska miljön
 • Att hantera utåtagerande beteenden
 • Systematiskt arbetssätt 


”Bättre samverkan med vårdnadshavare”

 • beteendevetare Petra Krantz Lindgren, 5 olika moduler, plus extramodul
 • Hur får vi vårdnadshavare med oss istället för mot oss?
 • Jag är okej och du är okej
 • Håll dig till fakta!
 • Först pratar vi om vad vi vill uppnå, sedan pratar vi om hur det skall gå till
 • Det finns oftast mer än en möjlig lösning på varje problem
 • Extra: hur ska vi egentligen ha det med mejl på kvällar och helger?


Bildstöd på fritidshemmet Grundskolan

 • Grundsärskolan och Centrala elevhälsan, modul och instruktioner 


Litteratur

 • Bok ”Autism och ADHD” (i skolan/i fritidshemmet/på gymnasiet) – vilken skickas ut innan jul i referensex till samtliga grundskolor, grundsärskolor och resursenheter.

Du som arbetar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor eller resursenheter kan ansluta dig till teamet genom:


Mer information 

 • Verksamhetsutvecklare Magnus Blixt magnus.blixt@uppsala.se 018-727 20 40

Uppdaterad: