Processutbildning Skola för var och en

Processutbildning Skola för var och en

Du som arbetar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor eller resursenheter kan få tillgång till materialet genom att ansluta dig till teamet:

Processutbildningen:

 • Riktar sig till all personal på Uppsala grundskolor, grundsärskolor och resursenheter.
 • Digitalt tillgänglig via teams 2021 och vt 2022
 • Tillhörande litteratur utskickad i referensex till alla enheter dec 20
 • Femton olika moduler, delvis med tre olika ingångar:
  • Undervisning F-5
  • Undervisning 6-9
  • Fritidshem
 • Varje modul innehåller:
  • Kortare filmklipp
  • Diskussionsfrågor
  • Fördjupningsmaterial
  • Litteraturhänvisning (referensböcker skickas ut till enheter)
 • Är producerad av Utvecklingsenheten och Centrala Elevhälsan i samverkan


”Stötta och bemöta varje elev med och utan npf” 

 • leg psykolog David Edfeldt i 7 olika moduler:
 • Självstyrning och problemskapande beteenden
 • Variation, funktionsnedsättning och vardag
 • Med fokus på det positiva
 • Tydliggörande pedagogik
 • Anpassningar i den fysiska miljön
 • Att hantera utåtagerande beteenden
 • Systematiskt arbetssätt 


”Bättre samverkan med vårdnadshavare”

 • beteendevetare Petra Krantz Lindgren, 5 olika moduler, plus extramodul
 • Hur får vi vårdnadshavare med oss istället för mot oss?
 • Jag är okej och du är okej
 • Håll dig till fakta!
 • Först pratar vi om vad vi vill uppnå, sedan pratar vi om hur det skall gå till
 • Det finns oftast mer än en möjlig lösning på varje problem
 • Extra: hur ska vi egentligen ha det med mejl på kvällar och helger?


Bildstöd på fritidshemmet Grundskolan

 • Grundsärskolan och Centrala elevhälsan, modul och instruktioner 


Litteratur

 • Bok ”Autism och ADHD” (i skolan/i fritidshemmet/på gymnasiet) – skickades ut i referensex till samtliga grundskolor, grundsärskolor och resursenheter 20/12-20.

 

Du som arbetar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor eller resursenheter kan få tillgång till materialet genom att ansluta dig till teamet:


Mer information 

 • Verksamhetsutvecklare Magnus Blixt magnus.blixt@uppsala.se 018-727 20 40
  • Kortversion av "Röda mattan" (10 min)
 • Hela "Röda mattan" (60 min)

Uppdaterad: