Prioriterat område: Litteracitet

Här samlar vi exempel på resurser som berör det prioriterade området litteracitet

 Qarin Franker (2018) beskriver litteracitet med den här bilden: 

 

 

Skolbibliotekssamordnare Ulrika Håkansson-Kallin föreläser om litteracitet i skolan

 

Ulrika föreläser på lärarnätverket om Källtillit, källreflektion och demokrati i ett 0-19 perspektiv. Hur? Vad kan det leda till?

Här hittar du länktips om Källtillit, källreflektion och demokrati (PDF, 151 KB)

Länktips om litteracitet

 • Kort film där Lisa Molin som forskar kring kritisk litteracitet i digitala klassrum talar om relationen mellan makt och språk. 
 • Här talar Lisa Molin på Internetdagarna 2018 om makt och språk. 
 • Podd om cirkelmodellen och vikten att gå igenom alla moment i modellen. 
 • r visar läraren Gunilla Bergquist hur hon arbetar med cirkelmodellen på Björklinge skola. 
 • Skolbibliotekarien Tobias Gard berättar här hur han arbetar med spelifiering inom läsning. Tobias har även skrivit en bok tillsammans med Hülya Basaran som heter Läslust i en digital tid som är mycket läsvärd. 
 • Qarin Frankers föreläsning från konferensen SYMPOSIUM 2018, litteraciteter och flerspråkighet. Lång men sevärd. 

 

Tre länkar från Pedagog Malmö, som även om de har några år på nacken är relevanta även idag. 

 • Att arbeta med flerspråkiga klassrum presenteras här. 
 • Här visar läraren och forskaren Lisa Adamsson vikten av att kunna röra sig mellan olika textpraktiker. 
 • Hur vi kan se på ungas digitala kompetens presenteras här.  

 

Även Pedagog Göteborg har ett flertal länkar som berör litteracitet. 

 • Forskaren Qarin Franker förklarar här att litteracitet är en mänsklig rättighet. 
 • Att alla elever på något sätt är flerspråkiga diskuterar forskaren Åsa Wedin om här. 
 • Läraren Cecilia Lind skriver här om att vidga källkritiken. Hon ger både konkreta lektionstips och en teoretisk förklaring till kritisk litteracitet, bland annat refererar hon till forskaren Lisa Molin som det finns länkat till högre upp i dokumentet.  
 • Hur vi kan träna elevernas digitala litteracitet ges det exempel på här. 

 

Skolverket 

 • Läslyftet från Skolverket finns det flera moduler som är relevanta att titta på igen när vi diskuterar litteracitet. Här har jag plockat ut några specifika exempel. 
 • Skolverket har bland annat en läslyftsmodulmodul om kritiskt textarbete för både åk F-6 och åk 7-9 
 • NO och språket är en film från Skolverket där två lärare som undervisar i NO, åk 4-9, diskuterar vikten av ämnesspecifika ord och ger konkreta exempel från sin egen undervisning. 
 • Exempel på hur vi kan stötta våra elever att röra sig mellan ett vardagsspråk och ett ämnesspråk presenteras i den här artikeln från Skolverket, även begreppet ämneslitteracitet förklaras här. 
Uppdaterad: