Prioriterat område: Bedömning för lärande

Här samlar vi resurser för det prioriterade området bedömning för lärande - BFL

 

 

"Bedömning använt på rätt sätt är ett fantastiskt verktyg för lärande" - Christian Lundahl, professor i pedagogik

 

 

 

Nedan finner du en föreläsningsserie inom BFL. Den är uppbyggd av kortare filmer, 5-8 minuter, och en film per nyckelstrategi. I slutet av varje film kommer det diskussionsfrågor att antingen samtala om i grupp eller fundera över enskilt. 

1. Tydliggöra mål och kunskapskrav

 

2. Synliggöra lärandet

 

3. Feedback/återkoppling

 

4. Kamratrespons

 

5. Självbedömning

 

 

Klicka här för att se hela föreläsningen som en bild som du kan zooma i:

 BFLwhiteboard.svg

Uppdaterad: