Prioriterade områden

Inom grundskolan i Uppsala kommun arbetar vi med fokus på tre prioriterade områden. Dessa är litteracitet, tillgängligt lärande och bedömning för lärande. Nedan finner du ingångar till de olika områdena med resurser för att arbeta med de tre prioriterade områdena.