Prioriterade områden

Inom grundskolan i Uppsala kommun arbetar vi med fokus på tre prioriterade områden. Fritidshemmen som är en del av grundskolan arbetar utifrån samma fokus. De tre prioriterade områdena är litteracitet, tillgängligt lärande och bedömning för lärande. Nedan finner du ingångar till de olika områdena med resurser för att arbeta med de tre prioriterade områdena.