Lärarnätverk

Lärarnätverken är en arena för professionella och kreativa möten mellan lärare i Uppsala kommuns grundskolor, där kortare inspel varvas med kooperativa inslag. Tanken är att deltagarna tillsammans är med och skapar en delakultur och att man genom aktivt deltagande får med sig lärdomar, insikter, engagemang och verktyg till sin egen verksamhet - i såväl det egna klassrummet som respektive skolas kollegiala lärande.

Vi ställer om!

Lärarnätverket denna höst tar ett nytt kliv och kommer att genomföras digitalt med Teams som verktyg.

Under hösten kör vi: 

 
16-17 september  
 • Hur gör vi litteracitet? Vad gör vi bra? Socialt samspel och motivation.
 • Prioriterat område: Litteracitet (BFL & Tillgängligt lärande)
 • Nätverksledare: Ulrika Håkansson Kallin och Linda Wallberg
14-15 oktober
 • Källtillit, källreflektion och demokrati i ett 0-19 perspektiv. Hur? Vad kan det leda till?
 • Prioriterat område: Litteracitet
 • Nätverksledare: Ulrika Håkansson Kallin
11-12 november
 • Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Varför? Hur?
 • Prioriterat område: Litteracitet (BFL & Tillgängligt lärande)
 • Nätverksledare: Mehrnosh Esanfanmeh och Linda Wallberg 
9-10 december
 • Ledarskapet i klassrummet?
 • Prioriterat område: Tillgängligt lärande & Bedömning för lärande 
 • Nätverksledare: Magnus Blixt och Linda Wallberg

 

Sedan vårterminen 2019 arrangeras återkommande lärarnätverk med olika tema utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden:


Tillgängligt lärande - tillgänglig lärmiljö
Bedömning för lärande
Litteracitet

Lärarnätverket startade ursprungligen som ett förstelärarnätverk med BFL-fokus, men har breddats o fördjupas till att omfatta alla lärare (2-3 per skola) och alla prioriterade områden. 

Blogginlägg om lärarnätverket:

Filmer från lärarnätverket:

Uppdaterad: