Lärarnätverk

Lärarnätverken är en arena för professionella och kreativa möten mellan lärare i Uppsala kommuns grundskolor, där kortare inspel varvas med kooperativa inslag. Tanken är att deltagarna tillsammans är med och skapar en delakultur och att man genom aktivt deltagande får med sig lärdomar, insikter, engagemang och verktyg till sin egen verksamhet - i såväl det egna klassrummet som respektive skolas kollegiala lärande.

Vårens lärarnätverk 2021

Lärarnätverket forstätter i digital form och information och anslutningslänkar kommer finnas i teamet för nätverket. 

 Anmälningslänk

 
3-4 februari kl. 14.30-16.00
 • De reviderade kursplanerna
 • Prioriterat område: BFL 
 • Nätverksledare: Linda Wallberg
3-4 mars kl. 14.30-16.00
 • Att äga sitt egna lärande - vad kan vi ge eleven för möjligheter att göra det? 
 • Prioriterat område: BFL, tillgängligt lärande
 • Nätverksledare: Linda Wallberg, Magnus Blixt & Ulrika Håkansson Kallin
7-8 april kl. 14.30-16.00
 • Nytt tema: hur möta varje elev än bättre?
 • Prioriterat område: Tillgängligt lärande
 • Nätverksledare: Linda Wallberg, Magnus Blixt, Karin Sandberg

 

5-6 maj kl. 14.30-16.00
 • Vilka är de effektfulla gemensamma nämnarna hos våra tre prioriterade områden? 
 • Prioriterat område: Tillgängligt lärande, BFL & litteracitet
 • Nätverksledare: Magnus Blixt, Linda Wallberg & Ulrika Håkansson Kallin

 

Sedan vårterminen 2019 arrangeras återkommande lärarnätverk med olika tema utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden:


Tillgängligt lärande - tillgänglig lärmiljö
Bedömning för lärande
Litteracitet

Lärarnätverket startade ursprungligen som ett lärarnätverk med BFL-fokus, men har breddats o fördjupas till att omfatta alla lärare (2-3 per skola) och alla prioriterade områden. 

Blogginlägg om lärarnätverket:

Filmer från lärarnätverket:

Uppdaterad: