Kultur- och naturresor

För dig som är pedagog i Uppsala kommun och ska åka med din klass på ett kultur- eller naturprogram finns flera subventionerade resesätt att välja bland.

OBS! Eventuell ändring av riktlinjer för bokning av bussar för skolor och förskolor till kultur- och naturevenemang när covidrestriktionerna ev. lättar:

Gammal bussUL planerar att återuppta gruppbokningar i kollektivtrafiken från 1 oktober. Eftersom UL har en handläggningstid på ca 2 veckor, innebär det att skolor och förskolor kan börja resa med UL:s ordinarie bussar runt 15 oktober. Då upphör också Kulturförvaltningen att ta hand om fakturorna för bokade bussresor med det särskilda bussbolaget.  

OM det blir så, så kommer kommunen att gå tillbaka till de gamla erbjudandena, som gällde före pandemin fr o m 15 oktober, dvs:

  • Kulturbuss, att erbjuda landsbygdsenheter busstransporter till kulturresmål
  • Naturbuss, att erbjuda grundskolor i hela kommunen busstransporter till bokade aktiviteter hos Naturskolan
  • Övriga enheter hänvisas till ordinarie busstrafik

De förskolor och skolor som redan har hunnit boka resa med bussbolaget som gäller resa efter den 15 oktober kommer fortfarande kunna utnyttja bokningen, men inga nya bokningar tas emot. 

För höstlov och jullov kommer ännu fritidshem och fritidsklubbar att kunna åka ut i naturen.

Men detta bygger alltså på att UL öppnar upp som planerat. Vi kanske behöver ändra tillbaka om situationen förändras.

Uppdaterad information om restriktioner för gruppresor med Uppsala länstrafik finns på UL:s webbplats.

Information om Region Uppsalas kulturresor finns på Region Uppsalas webb


Detta gäller fortfarande resor för förskolor och skolor fram till den 15 oktober:

Kulturbuss

Under rådande pandemi erbjuds enheter i förskola och grundskola, samt landsbygdsgymnasieskolor, särskild hjälp med busstransport till kulturaktiviteter som inte ligger på gångavstånd.

Klassen eller gruppen bokar en egen buss som kör till och från kulturresmålet enligt önskade tider. Erbjudandet omfattar resor till kultur- och naturprogram i kommunal regi, program som uppbär stöd av kulturnämnden och till etablerade kulturinstitutioner i staden. Exempel på resmål är Biotopia, Uppsala konstmuseum och teaterscener. Resan är kostnadsfri för skolan eller förskolan. 

Så här bokar du kulturbussen.


Naturbuss

Naturbussen gäller vanligtvis grundskolors inplanerade besök hos Naturskolan. Under rådande läge erbjuds grundskolor möjligheten att boka Naturbuss även till kommunens friluftsområden, naturreservat och vandringsleder. Erbjudandet gäller också fritidshem och fritidsklubbar under skolloven.

Naturbussen skjutsar klasser i grundskolan till friluftsupplevelser i friluftsområden och längs vandringsleder utan kostnad. Resan sker med egen buss, utan andra resenärer än den bokande skolan. Ta med klassen på en vandring på egen hand eller boka ledarledda aktiviteter genom Biotopia eller Naturskolan. 

Läs mer om kommunens friluftsområden och naturreservat.
Läs mer om kommunens vandringsleder och stigar.
Upptäck stigarna i Hammarskog.

Så här bokar du naturbussen.För allmänna frågor om natur- och kulturbussar, kontakta kulturiskolan@uppsala.se

 

Uppdaterad: