Konst i skolan

Barn och unga är en särskild målgrupp och Uppsala kommun arbetar utifrån FNs barnkonvention för att uppnå att alla barn och unga ska få ta del av offentlig konst i sin närmiljö.

Upplev konst tillsammans med eleverna via konstaktiviteter och konstutställningar.

Vandringsutställningar
Enheten konst och kulturarv har tagit fram några vandringsutställningar som går att beställa till skolan. Läs mer om vandringsutställningarna


Konst på gator och torg
Den offentliga konsten utomhus kan man ta del av i några olika konstvandringar som Almastråket för de allra minsta med verk inspirerade av ALMA-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) samt konst kring olika teman som Det oväntade mötet, Fred, Konstvandring med genusperspektiv, Om ursprung och identitet, samt Platsens historia.
Hitta till konsten (digital karta)


Konstmuseer
På Uppsala konstmuseum och Bror Hjorts Hus ordnas skolvisningar och workshops för alla årskurser.