Kompetensteamet för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Kompetensteamet erbjuder skolledning och lärare stöd i organiseringen kring nyanländas lärande. Det kan handla om att skapa rutiner för mottagandet av eleven på skolan eller tips och råd kring undervisningen. Stödet kan ske i form av t ex skolbesök. Kompetensteamet håller även i nätverksträffar, dels för lärare som undervisar helt nyanlända elever och dels för lärare i svenska som andraspråk. Vi planerar även för och håller i kompetensinsatser och fortbildning som rör nyanländas lärande.

Kompetensteamet består av

Anders Pettersson
Anders är skolområdeschef med särskilt ansvar för ledning och styrning av nyanländas skolgång.

Mehrnosh Ensafmanesh
Mehrnosh är processledare för arbetet med Skolverkets riktade satsning för nyanlända- och flerspråkiga elevers lärande. Hon arbetar även som specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk på Eriksbergsskolan.

Lotta Svedberg
Förstelärare
Lotta undervisar i svenska och engelska i åk 6-9 på Gottsundaskolan. Lotta är drivande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ordinarie undervisningsgrupper.

Ellinor Stenis
Ellinor undervisar i svenska som andraspråk i förberedelseklass för åk 7-9 på Västra Stenhagensskolan. Ellinor leder även nätverket för FBK-lärare i Uppsala kommun.

Helena Olsson
Förstelärare
Helena är specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk på Stordammens skola.

Simeon Oxley
Simeon arbetar som studiehandledare och modersmålslärare på Enheten för flerspråkighet samt vid Uppsala Universitet.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss, kontakta Mehrnosh Ensafmanesh via mail och beskriv kort vad du önskar stöd eller hjälp med.
mehrnosh.ensafmanesh@skola.uppsala.se

Du hittar också en hel del generell information här:

Se reportaget där Mehrnosh pratar om varför hon tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vad hon hoppas att den särskilda satsningen ska leda till och vad som är inspirerande och samtidigt utmanande.

Läs hela reportaget här

Uppdaterad: