Kompetensteamet

Vi erbjuder skolledning och lärare stöd i organiseringen kring nyanländas lärande. Det kan handla om att skapa rutiner för mottagandet av eleven på skolan eller tips och råd kring undervisningen. Stödet kan ske i form av t ex skolbesök. Kompetensteamet håller även i nätverksträffar för lärare som undervisar i förberedelseklasser eller nyanlända elever i ordinarie undervisningsgrupp. Vi planerar även för och håller i kompetensinsatser och fortbildning som rör nyanländas lärande.

Kompetensteamet består av

Anders Pettersson
Skolområdeschef med särskilt ansvar för ledning och styrning av nyanländas skolgång.

Mehrnosh Ensafmanesh
Förstelärare
Mehrnosh är samordnare för kompetensteamet och för arbetet med nyanländas lärande. Hon arbetar även som specialpedagog och lärare i svenska som andraspråk på Gottsundaskolan.

Lotta Svedberg
Förstelärare
Arbetar på Gottsundaskolan och undervisar i svenska och engelska i åk 6-9. Lotta är drivande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ordinarie undervisningsgrupper.

Ellinor Stenis
Arbetar på Västra Stenhagenskolan och undervisar i svenska som andraspråk i förberedelseklass för åk 7-9. Ellinor leder även nätverket för FBK-lärare i Uppsala kommun.

Helena Olsson
Förstelärare
Helena är speciallärare och undervisar i svenska som andraspråk i åk 1-5 på Stordammens skola.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss, kontakta Mehrnosh Ensafmanesh via mail och beskriv kort vad du önskar stöd eller hjälp med.
mehrnosh.ensafmanesh@skola.uppsala.se

Uppdaterad: