UKUS 2.0

Vi ställer om!

Den 26 oktober genomför vi Uppsala Kopplar Upp Sig 2.0 - grundskolans fortbildningsdag fylld med inspiration och kunskapsutbyte - DIGITALT! 

Precis som på UVUS är det pedagoger och utvecklingsledare inom grundskolan som håller i olika typer av digitalt utformade föreläsningar. Håll utkik här för mer information om föreläsningarna och anmälan som kommer ut inom kort. 

 

 

  • 18 föreläsare kommer under dagen att genomföra sina föreläsningar två gånger. Det kommer vara pass mellan kl 9.00 till 15.00. Det innebär att man har möjlighet att se fler än tre föreläsningar som man kan göra på UVUS i vanliga fall.  

  • Föreläsningarna kommer hållas i Teams och vara mellan 20-45 min långa. De kommer antingen köras live eller förinspelade och föreläsaren/föreläsarna kommer att finnas tillgängliga och aktiva i chatten under och efter föreläsningen för frågor.  

  • En digital folder med information om föreläsarna och anmälningslänkar kommer ut inom kort. 

  • Ett förslag på upplägg hur ni på skolan kan för-och efterarbeta UKUS 2.0 kommer också att presenteras.  

 Föreläsarna till UKUS 2.0!  

 

 

Uppdaterad: