Magnus Corner

Vi tar framgångskonceptet Magnus Corner till Uppsalas monter på SETT. Verksamhetsutvecklare Magnus Blixt ställer rappa frågor och samtalar med inbjudna gäster. Ni hittar oss i monter A:1

 

Program för Magnus Corner

Onsdag 16 september

 

10.10 

Sandra Jardemalm 

Fritidshemsutveckling på gång 

11.00 

Bojan Ralevic 

Digitala klassrummets möjligheter 

11.25 

Helene Folkunger/Johanna Wallin 

Lexplorepilot i Uppsala 

11.45 

Pernilla Lundh Sandgren, Jessika Svahn & Jacqueline Andrae 

Kooperativt lärande i praktik 

13.15 

Mehrnosh Ensafmanesh & Lotta Svedberg 

Tillgänglig undervisnings för flerspråkiga elever 

13.40 

Petra Bruce 

Leda utan vision – går det? 

14.00 

Hanna Elving 

Edtest – testbäddar för digitala lärresurserVinnova 

14.30 

Helene Folkunger/Lisbeth Beckman 

IBIS 

15.00 

Karin Malmberg & Jenny Hörnqvist 

Arbeta effektfullt med elever som har svårt att nå målen 

15.35 

Essi Alho 

Lajka – mot näthat 

 

Torsdag 17 september

10.35 

Maja Back Lakic 

 

Mitt formativa klassrum 

11.00 

Hanna Elving 

 

Edtest - testbäddar för digitala lärresurserVinnova 

11.25 

Erica Jernebring & Annika Andersson 

 

Stärk dina superkrafter med Office 

11.45 

Susanna Schumacher 

 

PRAO – näringsliv och entreprenörskap 

13.15 

Ulrika Håkansson Kallin  

 

Skolbibliotek som funktion istället för rum? 

13.40 

Thomas Szendrö 

 

Gör inte HBTQ till en grej 

 

Fredag 18 september

9.35 

Ulrika Håkansson Kallin & Pernilla Johansson 

 

En tant kan väl inte åka skateboard? 

10.00 

Helena Hedman Skoglund 

 

Så här tänker politiken i Uppsala framåt 

10.20 

Torbjörn Kättström  

 

Att tillämpa metoder för tillitsbaserad skolutveckling (Skolledare) 

10.40 

Marie Paschen, Väpnarens förskola. 

 

Barnkonventionen/ Hållbar utveckling med hjälp av Greenscreen 

11.00 

Evelina Anbo & Pernilla Winder 

 

Aktiva och trygga raster – ledda av elever 

11.20 

Sofi Lundvall 

 

Att vara rektor i Knutby 

11.40 

Marléne Åström och Maria Gabrielsson  

 

Kamratrespons och direkt undervisning på språkintroduktion (FoU-projekt) 

12.05 

Mattias Peterson, Väpnarens förskola 

Programmering utan robot, hur då? 

 

13.00 

Susan Nieland, Malin Bergman & Malin Bjuner 

 

Inkluderande läsning 

13.30 

Anneli Hesselbäck, Magdalena Berglund, rektorer förskola 

 

Hållbart ledarskap-upplevelsen av trygghet, välbefinnande och mening  

 

14.00 

Johanna Kylin & Jakob Hansson 

Tyst i klassen!

14.20 

Johannes Lundström, Isabelle Mattlar och Sofia Berg 

Lässtrategier för sakprosa (FoU-projekt) 

15.00 

Marina Roslund och Lisa Ekblad 

Litteraturanalys genom film (FoU-projekt) 

Uppdaterad: