SETT2020

På SETT möter du det senaste inom pedagogisk utveckling. Årets tema är hållbar framtid. Du får ny kunskap och inspiration och kan välja fritt bland föreläsningar på det spår du väljer att anmäla dig till.

SETT blir av och byter datum till 16-18 september

Anmäl dig till SETT 

 

Kompetenspartner och egen monter

Uppsala kommun är kompetenspartner på SETT, som pågår 16-18 april.

Utbildningsförvaltningen har en monter på mässan. Där kommunicerar vi 0–19-årsperspektivet, som vi arbetar med från förskolan till studentmössan. Bland annat har vi med Magnus Corner, ett koncept som vi körde på grundskolans fortbildningsdag UVUS19. Föreläsare och andra intressanta personer gästar Magnus Corner. Grundskolan bemannar montern 16-17 september och 18 september bemannar även förskolan och gymnasiet montern.

Grundskolan medverkar med 13 föreläsarekipage. Nedan ser du föreläsarna och vilken dag de föreläser. Håll utkik efter programmet i montern.

Onsdag 16 september

Bojan Ralevic - Det digitala klassrummets möjligheter

Jenny Hörnqvist och Karin Malmberg - Hur kan vi avlasta kognitiva delar och arbeta multimodalt för elever som har svårigheter att nå målen?

 

Pernilla Lundh Sandgren, Jessika Svahn, Jacqueline Andrae - Kooperativt lärande i praktiken – vad är det?

Petra Bruce - Leda utan vision, går det?

 

Mehrnosh Ensafmanesh och Lotta Svedberg - Tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

 

Torsdag 17 september

Maja Back Lakic - Mitt formativa klassrum

 

Annika Andersson och Erica Jernebring - Stärk dina superkrafter med Office!

 

Thomas Szendrö - Gör inte HBTQ till en grej!

 

Fredag 18 september

Sofi Lundvall - Att vara rektor i Knutby

 

Ulrika Håkansson Kallin och Pernilla Johansson - En tant kan väl inte åka skateboard?

 

Malin Bergman, Malin Bjunér och Susan Nieland - Inkluderande läsning

 

Evelina Anbo och Pernilla Winder - Trivselprogrammet – Aktiva och trygga raster ledda av elever!

 

Johanna Kylin och Jakob Hansson - Tyst i klassen!

 

I Uppsalas monter kommer vi att ha Magnus Corner - där verksamhetsutvecklare Magnus Blixt modererar korta tal och snabba frågor. Program för de tre dagarna ser du om du klickar på sidan under.

Uppdaterad:

Andra sidor under: SETT2020