Lärarnätverk

Lärarnätverken är en arena för professionella och kreativa möten mellan lärare i Uppsala kommuns grundskolor, där kortare inspel varvas med kooperativa inslag. Tanken är att deltagarna tillsammans är med och skapar en delakultur och att man genom aktivt deltagande får med sig lärdomar, insikter, engagemang och verktyg till sin egen verksamhet - i såväl det egna klassrummet som respektive skolas kollegiala lärande.

Sedan vårterminen 2019 arrangeras återkommande lärarnätverk med olika tema utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden:
• Tillgängligt lärande - tillgänglig lärmiljö
• Bedömning för lärande
• Litteracitet

Lärarnätverket startade ursprungligen som ett förstelärarnätverk med BFL-fokus, men har breddats o fördjupas till att omfatta alla lärare (2-3 per skola) och alla prioriterade områden. 

Blogginlägg om lärarnätverket:

Uppdaterad: