Distans- och fjärrundervisning

På den här sidan har vi samlat tips och vägledning i hur du kan jobba med distans- och fjärrundervisning. Längst ner på sidan samlar vi lektionstips och länkar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Skola hemma

https://skolahemma.se/

Den här sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry, och UR. Uppdateringar sker löpande.

https://www.digifritids.se/

Digifritids är en plats som uppmuntrar barn till kunskap och lärande, aktiv fritid och öka tillgången till psykosocialt stöd. På sidan finns ett bibliotek som stimulerar läsning, inspiration för att skapa rörelseglädje och kontakter för stöd om man mår dåligt. Det finns också möjlighet att dela sina erfarenheter och tankar om hur vardagens påverkats av corona genom att skicka in teckningar och berättelser. 

 Inspelat webinar om distans- och fjärrundervisning

 

Förhållningssätt Teamsmöten/digitala lektioner i Teams

Förhållningssätt för digitala lektioner i Teams.pdf (PDF, 55 KB) (för elever)

Teamsmöte förhållningssätt möteshållare.pdf (PDF, 177 KB)

Teamsmöte - förhållningssätt mötesdeltagare.pdf (PDF, 141 KB)

 

TEAMS

Intro Teams i undervisningen

Starta och led ett videosamtal i kanal i Teams

Starta och led ett videosamtal i chatten i Teams (bra för tex praktisk-estestiska ämnen och språkgrupper som inte har ett eget team)

Skapa ett distansschema genom att lägga in dina lektioner med videolänk. Översiktligt för både lärare och elever.


Grupparbeten på distans i Teams


Inspelade Teamslektioner och rättigheter till de

(Tack Hultsfredskommun!)

 

AVANCERAD LÄSARE

Med Office 365 följer en del funktioner som kan användas som stöd för läsning och skrivning.  Avancerad läsare finns tillgänglig i olika Office-miljöer såsom WordOnline, Outlook, Teams-chatten.  
Avancerad läsare är ett visningsläge för text som bland annat erbjuder följande alternativ för läsning: 

  • uppläsning av text 

  • ändra typsnitt och teckenstorlek och avstånd mellan tecken 

  • ändra färgkontraster 

  • läslinjal (kallat radfokus) 

 

Avancerad läsare i Teams-chatt 

Rör med pilen över skärmen. Då dyker listen upp. Tryck på de tre prickarna (Fler alternativ). Där kan ni hitta Avancerad läsare. 

blobid0.png

 

UNIKUM

Unikums sida för distansundervisning

https://academy.unikum.net/

Uppsala för- och grundskolor har Unikum som digitalt dokumentations- och kommunikationssystem. På siten Unikum Academy finns samlat korta instruktionsfilmer för hur du som lärare, rektor, administratör och elev kan arbeta med Unikum som digitalt dokumentations- och kommunikationssystem. 

SKOLPORTALEN

Via inloggning till Skolportalen får elever eller lärare en automatiskt inloggning till kommungemensamma system och digitala lärresurser.

Läs mer här

ELEVGUIDE - HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

Hjälp till självhjälp för elever.pptx (PPTX, 7 MB)

Här finns en inspelad PPt om hur elever kan arbeta med skolarbete på distans. Inlogg på Skolnetportalen, Teams och Unikum tas upp. Klickbara länkar.

Film Hjälp till självhjälp för elever

Detta är en film av samma presentation. Dessa är länkarna som finns för eleverna i filmen:

Skolportalen

Lär dig mer om Teams

Lär dig mer om Unikum

 

DIGITALA LÄROMEDEL 

 

 

NE.se

I Uppsala kommun har lärare och elever sedan tidigare tillgång till NEs kunskapstjänster. 

NE play

 Clio.se

Flera skolor i Uppsala använder Clio som digitalt läromedel. 

Inläsningstjänst.se

Uppsala kommun har avtal med Inlsäningstjänst. På Inläsningstjänst hittar du bl.a inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk.

Så här når du ILT genom Unikum.pdf (PDF, 76 KB)

 

Studi.se 

Uppsala kommuns grundskolor har sedan innan avtal med Studi. Studi bygger på animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras roligt, enkelt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Distans- och fjärrundervisning