O365 i grundskolan

O365 består av ett flertal olika applikationer där de flesta är bekanta med Outlook och de olika Officeapparna, till exempel Word och Powerpoint. Office 365 är molnbaserat. Det öppnar för samarbeten mellan personer.

En av apparna i Office 365 är Teams. Det är en slags digital hubb, samling av olika funktioner som Microsoft erbjuder. Teams möjliggör samarbete på ett mer flexibelt och öppet sätt än tidigare och man kan skapa olika team för olika syften och samarbeten.

Med hjälp av Teams har utbildningsförvaltningen i Uppsala fått ny energi i arbetet med digitalisering. Nu kan information delas snabbt och enkelt och ger möjlighet till nya samarbeten mellan pedagoger och rektorer.

– När det gäller grundskolans digitalisering är utmaningen för Uppsala kommun att skapa intresse för och nyfikenhet kring digitaliseringens möjligheter. Det gör vi bland annat med hjälp av två digitala handledare som arbetar med ett projekt kopplat till nio skolor. De ska via ledningsgruppen vara en resurs för pedagogerna i deras arbete. De digitala handledarna stödjer olika processer med målet att skolorna över tid ska driva dem själva, säger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare för grundskolan i Uppsala kommun.

Läs artikeln i sin helhet här

Några enkla snabbstartsguider för olika appar i O365 hittar du här. 

I Uppsala kommuns guide och tips finns utöver Office andra guider för program som finns i kommunen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: O365 i grundskolan