Grundskolan

Vad kännetecknar en god undervisning? Hur leder du som lärare lärandet framåt? Hur skapar du som skolledare ett lärande kollegium? Det livslånga lärandet, hur hinner du med det? Det är några av frågeställningarna som vi försöker svara på.

 

Uppdaterad: