Flogsta förskola tar första steget mot ny utemiljö

Det viktigaste är att lyssna in vad barnen tycker och tänker, förklarar förskolans utvecklingsgruppsledare Marie. Inspiration till arbetet har hon och hennes kollegor hämtat från Almunge förskolas Undif-artikel om Rik utemiljö.

Involverar barnen när vi förändrar utemiljön

– Det viktigaste när vi förändrar vår utemiljö är att involvera barnen, säger utvecklingsgruppsledaren Marie Blomqvist vid Flogsta förskola. Vi tycker att vi är bra på det, men när vi började jobba med det här utvecklingsområdet med pragmatisk ingång så märkte vi hur mycket mer man kan göra. Hur mycket mer vi kunde arbeta med barns delaktighet och inflytande.

Vilka platser väljer barnen bort – och varför?

I den kartläggning förskolan gjort hittills har barnen fått ange vilka platser de gillar och vilka de inte vill vara på. Pedagogerna har funderat över de platser som barnen inte nämner alls – vad beror det på? Under februari ställer förskolan samman och utvärderar svaren för att se hur man ska gå vidare.

Pojke fotograferar träd med lärplatta

Barnen dokumenterade platser och aktiviteter de gillar eller väljer bort med hjälp av förskolans lärplattor. Här är det att klättra i träd som ett barn gillar att göra.

Vill göra första steget ordentligt

Inom arbetslaget på förskolan är man överens om att förändringen hellre får ta lite tid men att man gör det ordentligt. Alla pedagoger är delaktiga och förskolan håller på att utarbeta en samsyn kring pedagogroll och material. Samsynen bygger på insamlat material från diskussioner och reflektioner med barnen och i personalgruppen. Även vårdnadshavarna kommer att involveras.

Almunge förskola har inspirerat

Pedagogerna har läst artikeln som två förskollärare vid Almunge förskola skrev i sitt slutarbete inom forskningsprogrammet Undervisning i förskolan, under ledning av forskare vid Malmö universitet. De har också tittat på filmen och tagit hjälp av material i stödbanken på förskolans Insidan.
– Vi fastnade för att använda den pragmatiska ingången, den metoden verkar passa vad vi vill åstadkomma nu, förklarar Marie.

Uppdaterad: