Barn behöver olika typer av utemiljöer

Miljön kan både hjälpa och stjälpa, barn behöver möta olika miljöer, menar förskolläraren Marie Blomqvist på Flogsta förskola. Hon och hennes kollegor går nu vidare i arbetet med att förnya förskolans utemiljö.

Marie Blomqvist, förskollärare vid Flogsta förskolaVåren 2020 har inte liknat någon annan period för förskolan. Risker med corona-virusets spridning har inneburit att barn och pedagoger tvingats stanna hemma även vid lätta förkylningssymtom. Det har försenat processen med förnyad utemiljö till viss del.
– Vi har ändå gått från ord till handling, säger Marie. Vi ville skapa miljöer som är estetiska och uppmuntrar fantasin, helst med naturmaterial för en hållbar utveckling. Först planerade vi hur barnen skulle kunna vara delaktiga i det praktiska arbetet. Sedan skapade vi tillsammans många olika nya mötesplatser på gården.

Klättrande djur och stall för käpphästar

Pedagogerna har följt upp barnens kartläggning av förskolans utemiljöer som de genomförde i höstas. Många barn var till exempel intresserade av att klättra i träden.
– Vi har satt upp klättrande djur i träden och faktabilder på djur i vida världen som klättrar. Vi har också ordnat käpphästar med ett eget stall och tillverkat trafikskyltar som barnen är intresserade av när de cyklar. Allt har genomförts av pedagoger och barn tillsammans. Musik och målning utomhus engagerar också barnen. Nu känner vi att vi är på gång!

Barn klättrar i trädBarnens käpphästar

I höst startar Flogsta sitt barnråd

– I höst startar vi ett barnråd som gör barnen ännu mer delaktiga. Vi har redan format strukturen för det, till exempel vem som har ansvar att driva det, hur och när möten ska ske med mera. Det ska bli spännande att sätta igång!

I stället för att rektor eller en pedagog har det övergripande ansvaret har Flogsta förskola valt en struktur där utvecklingsgruppen håller i den röda tråden. I gruppen ingår en pedagog från varje avdelning. En avdelning kommer att ansvara för en fråga/ett dilemma i taget och att följa upp den. Ansvaret roterar mellan avdelningarna över tid.

Här hittar du fler exempel på hur barnråd kan utformas, läs om Vänge förskola.

Ett samsynsdokument som grund

De kommunala förskolorna har möjlighet att välja en lämplig arbetsmetod utifrån åtgärd, tidpunkt, barngrupp, bemanning och liknande faktorer (flerstämmighet). När det gällde förskolans utemiljö valde Flogsta förskola den här gången att arbeta utifrån metoden pragmatisk ingång. Arbetslagen på förskolan genomförde under mars ett antal samtal i dialoggrupper. De diskuterade samspelet mellan sig själva, barnen och miljön. I miljön räknar pedagogerna in det fysiska rummet, tiden och barnens samspel med varandra. Resultatet blev ett samsynsdokument som nu är grund för det fortsatta arbetet.

Uppdaterad: