Hur förnya sin utemiljö?

Här kan du se två förskollärare från Almunge förskola berätta om sin studie och projektet som förbättrade inte bara förskolans gård utan även samarbetet mellan pedagoger och kontakten med vårdnadshavarna.

Förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell, Almunge förskola, deltog under tre år i forskningsprogrammet ”Undervisning i förskolan”, under ledning av forskare vid Malmö universitet.Den filmade presentationen ”Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger” genomfördes i samband med ett slutseminarium i Malmö och ett spridningsseminarium för kommunala förskolor i Uppsala. Filmen är cirka 12,5 minuter. 
Filmen Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger.

Artikel om rik utemiljö i Skolporten

Här kan du läsa artikeln Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger i Leda & Lära nummer 1/2019, skriven av förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell vid Almunge förskola.