Hur förnya sin utemiljö?

Här kan du se två förskollärare från Almunge förskola berätta om sin studie och projektet som förbättrade inte bara förskolans gård utan även samarbetet mellan pedagoger och kontakten med vårdnadshavarna.

Förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell, Almunge förskola, deltog under tre år i forskningsprogrammet ”Undervisning i förskolan”, under ledning av forskare vid Malmö universitet.Den filmade presentationen ”Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger” genomfördes i samband med ett slutseminarium i Malmö och ett spridningsseminarium för kommunala förskolor i Uppsala. Filmen är cirka 12,5 minuter. 
Filmen Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger. 

Artikel om rik utemiljö i Skolporten

Här kan du läsa artikeln Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger i Leda & Lära nummer 1/2019, skriven av förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell vid Almunge förskola.

Flogsta förskola inspirerades av Almunges resultat

Var gillar barnen att vara – och vilka platser nämner de inte ens? Läs intervjun med utvecklingsgruppsledaren Marie Blomqvist, hur de startat upp arbetet med sin egen förskolegård. Ett arbete som kommer att pågå under 2020.
Flogsta förskola tar första steget mot ny utemiljö.

Ulleråker förskola har ett eget knep – mattor

Läs intervjun med förskollärare Marie Rosén om hur man använder mattor i arbetet med att skapa omväxlande och aktiva lärmiljöer utomhus.
En matta för musiken.

Mobila förskolebussen förnyar sin utemiljö varje dag

Kommunens fem mobila förskolebussar har ingen egen utemiljö utan åker till olika platser på maximalt en halvtimmes restid från sin förskola. Här kan du läsa om barn från förskolan Bellman och hur deras dagar ser ut med mobila förskolebussen Frida.
Häng med en sväng, vi är mobila förskolan!

Uppdaterad: