Att starta ett kapprumsbibliotek

Hösten 2019 startade Parkens förskola i Uppsalas stadsdel Gränby sitt kapprumsbibliotek, eller förskolebibliotek som det egentligen heter. Hur gick det till och innebär det mycket extra jobb? Förskollärare Annica Eneroth tycker att det gått smidigt.

Annica Eneroth, förskollärare på Parkens förskolaIntervju med Annica Eneroth 

Vad fick er att starta?

– Jag hade provat för cirka tio år sedan, när jag jobbade på Lagerlöfs förskola. Då var det bara ett projekt och inte permanent. Men jag var väldigt positiv eftersom jag såg bra resultat av det. Så när jag och min kollega Maria Laakso var på stadsbibliotekets nätverksträff för förskollärare förra hösten så anmälde vi vårt intresse. Sedan gick det fort.

Hur gick ni tillväga?

– Vi fick skriva en lista över antalet barn och vilka hemspråk som finns på vår förskola. Utifrån det ställde stadsbiblioteket samman en lista med 80 böcker för olika åldrar och språk. De köptes in av biblioteket och i november kom två barnbibliotekarier till vår förskola med böckerna. De hjälpte oss att inreda kapprumsbiblioteket och invigde det med oss. De visade barn och vårdnadshavare hur man lånar och pratade om böckerna och vad det betyder för barns utveckling att läsa högt tillsammans.

Blev föräldrar förvånade?

– Nej, vi hade informerat vårdnadshavarna innan och de var bara positiva.

Vilka regler gäller?

– Det är väldigt enkelt. Vårdnadshavarna skriver bara in barnets namn och vald bok i en lista i en pärm. Barnen får låna två böcker var per gång. När ett barn lämnar igen sina böcker stryker vårdnadshavaren över lånet i listan. Var tredje månad byter stadsbiblioteket ut alla böcker så vi får nya. Då anpassar vi också om något ändrats utifrån barnens ålder och hemspråk.

Lånar barnen ofta?

– Ja, det lånas böcker hela tiden. Oftast är det barnen som vill låna. De upptäcker nya böcker. En mamma blev också så glad att det finns böcker på engelska så även hennes man kan läsa högt för deras barn.

Innebär det extra jobb för er som förskollärare?

– Jag och Maria ser till att hålla snyggt och fräscht. Var tredje månad byter vi ut böckerna men det har vi gjort vid Gränbybiblioteket. Vi har lämnat och hämtat där, det är nära. Så det är inte mycket jobb och något vi verkligen vill göra. Det ger så mycket tillbaka när vi ser hur populärt det är och hur det ökat vårdnadshavarnas högläsning för sina barn. Nu hinner de med att låna böcker och behöver inte köpa så många böcker som barnen rätt snabbt "växer ur".

Mamma och barn tittar på böcker i förskolebiblioteket på Parkens förskola

Liam är ett av barnen på Parkens förskola som gärna lånar hem böcker, även böcker med mer text. Han skapar bilder själv med hjälp av sin fantasi. 

Läs intervjun med Liams mamma på uppsala.se. 

Se filmen där förskollärare Jessica Ragnevik berättar om kapprumsbiblioteket vid Sävja förskola.

Uppdaterad: