Förskolebarn som gillar att mäta

Hur lång är jag och hur hög är en solros? På Vintergatans förskola lär sig barnen matematik med liv och lust. Det visar också siffrorna i årets förskoleenkät.

Varje år svarar vårdnadshavare i Uppsala kommun på en enkät om sitt barns förskola. Utbildningsförvaltningen skickar ut enkäten för att få en uppfattning om kommunala och fristående förskolor uppfyller förskolans läroplan i vissa frågor. En av frågorna gäller om förskolan hjälpt barnen att utveckla sin matematiska förmåga. Vintergatans förskola har flera år i rad fått positiva svar, hela 95 procent av vårdnadshavarna är nöjda eller mycket nöjda. Förskollärare Carin Boström har en förklaring.

– Vi visar vårdnadshavarna vad vi gör både praktiskt och teoretiskt. Många får en aha-upplevelse. De förstår att matematik inte enbart handlar om räkning utan så mycket mer. Föräldrarna tycker att vi jobbar på ett lustfyllt och bra sätt.

Förskolan tar hjälp av spännande närmiljöer

Förskolan ligger nära Statens lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinäranstalt (SVA). Pedagogerna går ofta med barnen till Ullbo trädgård med sina exotiska växter och Kunskapsträdgårdens växter och äppellund. Barnen får uppdrag med matematiskt fokus, till exempel något de ska mäta och jämföra. Samtidigt njuter alla av att få vara i den fantastiska miljön.

 Solrosor på ett fält

– Ett år fick barnen följa odling av solrosor i flera månader vid Ulleråker. De kunde mäta och jämföra hur plantorna växte. Ett annat år tog vi med frön till Ekologicentrums växthus där de fick gro. Sedan tog vi med plantorna till förskolan och var noga med att mäta så att de placerades på rätt djup och lämpligt avstånd för att växa bra. Vi har också hälsat på i smådjurskliniken och träffat en bi-forskare för att se hur bikupor fungerar och hur det blir honung.

Barnen jämför kartan med verkligheten

Just nu jobbar förskolan med kartor och symboler. Pedagogerna använder sig av naturen som finns nära, från Ultunaåsen och ned till Fyrisån.

– När barnen plötsligt förstår sammanhang så blir de så stolta och ivriga, säger Carin. I höstas när vi hade fokus på att mäta och räkna ute i naturen ville de knappt gå tillbaka till förskolan igen. Det är roligt att jobba så här!

Yngre barn lär sig också matematiska begrepp

– Vi har arbetat med en metod som kallas body-mind för de yngre barnen. Vi sparade till exempel alla kartonger vi fick, stora och små, så de fyllde ett helt rum. Barnen kunde bygga med dem och sitta i dem. Då kunde vi prata om begrepp som bakom och framför, tre barn i en kartong och så vidare.

Medveten satsning på matematik

Förskolan har jobbat med matematik i många år, på olika sätt. Under två år arbetade de med Skolverkets material Matematiklyftet.  Matematik ingår som en del i förskolans läroplan och är ett av två fokusområden som Vintergatans förskola följer över tid.

– Vi har utvecklat vårt sätt att arbeta allt eftersom vi pedagoger lärt oss mer, säger Carin. I år tar vi med mer av språk också. Vi arbetar naturutforskande med matematiskt och språkligt fokus och vi använder alla miljöer runt omkring oss i arbetet. Dessutom tittar vi på hur förskolor i andra kommuner arbetar med taluppfattning och språk. Kollegialt lärande är bra!

Uppdaterad: