Högläsning är undervisning med högt värde

Under 2018 genomförde Ramsta förskola Läslyftet som ett utvecklingsprojekt, tillsammans med nio andra förskolor. Vad finns kvar av lärdomarna idag, mer än ett år senare?

Projektet Läslyftet

Projektet startades av vår dåvarande förskolechef Veronica Haraldsson och Gustav Östberg var biträdande förskolechef. Idag är han rektor på Ramsta förskola. Båda menar att projektet prickade rätt för alla och förskolorna har haft verklig nytta av satsningen. Pedagogerna fick ett bredare perspektiv på läsandet och användningen av böcker. Att det inte bara är en sagostund utan också kan användas för att skapa teman och ordna andra aktiviteter runt läsandet.

Sagan levde vidare efter själva berättandet

Ett exempel var sagovandring, där man satte upp bilder med anknytning till berättelsen och hade olika undervisningsmoment kopplade till dem. Sagan levde vidare även efter själva berättandet. Ett annat exempel var en pedagog vid en förskola som började berätta persiska sagor från sin egen barndom och barnen fick en levande inblick i en annan kultur.

Pedagogerna blev bättre läsare 

Några pedagoger har berättat att de pratar mer om författare och illustratörer nu och att de är mer förberedda inför lässtunden. Att de själva blivit bättre läsare. Något arbetslag filmade sig själva för en kritisk granskning och ett antal pedagoger filmade varandra för att ge feedback. De upplevde att deras ökade engagemang smittade av sig på barnen. Nu ser de högläsning ännu mer som undervisning med högt värde.

Barnens språkkunskaper ökade

Förskolorna som deltog upplevde ett utvecklat kunnande i språk bland barnen och ett ökat intresse för böcker och att läsa. Barnen tog mycket oftare böcker själva och läste för varandra.

Barn läser för varandra

Projektet tog tid men gav värdefullt kollegialt lärande

Projektet tog tid genom att det var tio förskolor som skulle genomföra det gemensamt: planera, utföra och utvärdera. I det här fallet tyckte alla att det var värt det. Handledaren i projektet märkte det bland annat på att alla deltagare kom till gemensamma genomgångar i stället för att prioritera annat.

Det kom också kommentarer efteråt hur mycket man lärt sig genom kollegialt lärande. På Ramsta förskola upplever rektor och pedagoger att kompetensen fortfarande finns kvar. Projektet innebar stor skillnad mot någon enstaka föreläsning som snabbt är borta. Men kunskaper behöver förstås alltid fyllas på efterhand.

Så här genomfördes projektet

Förskoleområdet bestod av tio förskolor. Förskolechefen såg ett gemensamt behov av att utveckla ämneskompetensen inom språk och kommunikation. Tillsammans valde förskolorna modulen "Läsa och berätta" från Läslyftet, där allt material finns gratis på Skolverkets hemsida.

Förskolorna sökte även statsbidrag vilket gjorde att de fick ekonomiska medel för en gemensam handledare i projektet. Hela insatsen planerades och leddes gemensamt av förskolechefen, pedagogiska utvecklaren, förskolornas utvecklingsgruppsledare och handledaren. Kostnaderna för tiden och eventuella vikarier bekostades av varje förskola själv.

Uppdaterad: