Finskspråkiga förskolan firar tio år

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska och det finns en finskspråkig förskola i stan. Den startade för tio år sedan och 10 december firar förskolans barn och pedagoger jubileet.

När finskspråkiga förskolan startade tillhörde den Brune förskola men är i dag en del av Hällby förskola, där Sara Lundéll är rektor.

– Jag ansvarar för den finskspråkiga förskolan sedan ett år tillbaka. Det är ett spännande och viktigt uppdrag. Finskan är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige och Uppsala kommun är ett finskt förvaltningsområde, berättar Sara Lundéll.

Finskspråkiga förskolan följer förskolans läroplan och även styrdokumenten och verksamhetsplanen som gäller för Uppsalas kommunala förskolor.

– Vi som jobbar på den finskspråkiga avdelningen ingår i samma nätverk som de andra pedagogerna här på Hällby och vi är med och driver det pedagogiska arbetet för hela förskolan, säger Elina Kristerson, förskollärare på finskspråkiga förskolan.

Ett av läroplansmålen är att varje barn ska få förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

– Vi pedagoger är både finsk- och svenskspråkiga. Vi pratar främst finska med barnen men stärker även det svenska språket. Ofta speglar vi språken. När barnen säger något på svenska upprepar vi det på finska. Och vi läser det vi kallar tvillingböcker, det vill säga böcker som finns på både svenska och finska. Då hör barnen samma ord på båda språken, fortsätter Elina Kristerson.

Pratar modern finska

Förskolan strävar efter att barnen ska lära sig modern finska, som pratas i Finland nu. Därför är många av pedagogerna uppvuxna i Finland och de har gått i finsk skola. Förskolan har även en timanställd finsk innebandyspelare som är i Sverige på proffskontrakt under en period. Det är ytterligare ett sätt att få in det moderna finska språket i verksamheten.

En av barnskötarna på förskolan är Bettina Jansson. Hon flyttade från Finland till Uppsala 2012.

– Jag har jobbat på finskspråkiga förskolan i sju år nu och trivs jättebra. Vi har ett fint samarbete inom arbetslaget. Vi hjälps åt och kommunicerar mycket med varandra. Det är roligt att följa hur barnen utvecklas inom finskan. Vårdnadshavare berättar ofta att barnen använder nya finska ord hemma, ord som de lärt sig på förskolan, säger Bettina Jansson.

Arbetar också med finsk kultur

Pedagogerna på förskolan förmedlar även finsk kultur till barnen. Bland annat uppmärksammar de Finlands självständighetsdag och andra högtider. Pedagogerna har en löpande dialog om vad som är finsk kultur i övrigt.

– Det är viktigt att barnen lär sig om den finska kulturen också. Vi har intressanta diskussioner om vad som är finsk kultur och vad vi ska överföra till barnen. Det som är typiskt finskt för mig kanske inte är det för dig. Vi bjuder även in vårdnadshavare i kulturdiskussionen, avslutar Sara Lundéll.

Jubileumsfirande 10 december

Finska förskolans tioårsjubileum firas med maskeradfest 10 december. I samband med firandet uppmärksammar förskolan även Finlands självständighetsdag och Nobeldagen. Eftersom coronapandemin pågår är det bara barn och pedagoger som deltar i firandet.

Läs mer om hur en familj tycker att det är att ha sitt barn på den finskspråkiga förskolan på uppsala.se.

Läs om hur Uppsala kommun arbetar med de nationella minoritetsspråken på uppsala.se. 

Om du jobbar inom Uppsala kommun kan du läsa mer om Hällby förskola och deras arbete under 10 år på Insidan.

Uppdaterad: