Språk och matematik

Undervisning i förskolan ingår i Läroplanen Lpfö 18. De kommunala förskolorna inom Uppsala kommun har valt två fokusområden inom undervisningen, språk och matematik.

Barn tränar geometriska former