Lek, lärande och omsorg

Undervisning i förskolan lyfts som ett viktigt utvecklingsområde i förskolans läroplan. Det är också ett område vi inom den kommunala förskolan i Uppsala har stort fokus på.

Ett antal av våra förskolor har deltagit i ett forskningsprogram under ledning av Malmö universitet. Resultatet har blivit rapporter, spridningsseminarier, artiklar och presentationer för att sprida kunskaperna vidare till övriga förskolor. Under den här rubriken kan du hitta olika inslag som knyter an till det arbetet. 

Förskollärarnas syn på undervisning i förskolan har förändrats

Lyssna på två förskollärares reflektioner kring forskningsprogrammet Undervisning i förskolan, under ett 15 minuter långt samtal med förskolans verksamhetsutvecklare Emma Dahlström. På vilket sätt har de blivit starkare i sin yrkesroll, efter att ha deltagit? Hur förändrades deras syn på undervisning i förskolan? Hur kan vi övriga i förskolan dra nytta av kunskaperna?
Ladda ned eller lyssna på ljudfilen 

Hur påverkar pedagoger barns lek?

Här berättar två av våra förskollärare, Karin Monie och Johanna Sturesson från Rosendals förskola, om sin studie. Ska pedagogen delta i barns lek mer aktivt eller finns det risk att bli styrande? Karin och Johanna kunde tydligt se hur pedagogens agerande och riktningsgivare påverkade barnen, både äldre och yngre, under leken.
Se filmen Betydelsen av förskollärares riktningsgivare i barns lek.