Om kultur i förskolan

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020.

Uppsala kommun har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Kulturförvaltningens arbetar för att alla Uppsalas barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av kulturupplevelser. 

Här hittar du allt om Kultur i förskolan och skolan.

Här är vi som arbetar med kultur i förskola och skola. Kontakta oss gärna på kulturiskolan@uppsala.se!

Karin Sundequist

Utvecklingsledare barnkultur, Kulturförvaltningen

Agneta Hansson

vik. Kultursekreterare barnkultur, Kulturförvaltningen
Uppdaterad: