Konst i förskolan

Barn och unga är en särskild målgrupp och Uppsala kommun arbetar utifrån FNs barnkonvention för att uppnå att alla barn och unga ska få ta del av offentlig konst i sin närmiljö.

Det finns flera konstaktiviteter och konstutställningar som passar förskolebarn. 

Enheten konst och kulturarv har tagit fram några vandringsutställningar som går att beställa till förskolan. Läs mer om vandringsutställningarna 

Här är några andra tips på konstaktiviteter för de små: