Kultur i skola och förskola

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020.

Det innebär att Uppsala kommun har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Kulturförvaltningen arbetar för att alla Uppsalas barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av kulturupplevelser.

Skolor och förskolor erbjuds ett brett och kvalitativt utbud av kulturprogram inom bland annat dans, film, litteratur, konst, musik och teater. Mycket är kostnadsfritt eller kraftigt subventionerat, så att ekonomin inte ska vara ett hinder för att ta del av kulturupplevelsen.

Utbudet finns samlat på webbsidan Kubik Uppsala Pedagog.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kultur i skola och förskola