Digitalisering inom förskolan

Digitalisering finns inskrivet i förskolans läroplan och Uppsalas kommunala förskolor har fastställt det som ett utvecklingsområde åren 2018-2023.

Barn med läsplatta

Målet enligt läroplanen är att ge barnen:

• förståelse för den digitalisering de möter i vardagen
• ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
• förmåga att kunna se möjligheter och förstå risker
• förmåga att värdera information.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Digitalisering inom förskolan