Barnråden påverkar i förskolan

Vänge förskola började med barnråd redan för elva år sedan, berättar Marie Axelsson, förskollärare och utvecklingsgruppsledare på förskolan. Barnen kommer med idéer och tycker till om det rektor och pedagoger planerar för förskolan.

Förskolan har inrett ett rum för barnrådsmöten

I år uppmärksammar Uppsala kommun mänskliga rättigheter extra mycket och Vänge förskola prioriterar barnrådet på flera sätt.

– Barnrådsmötet ingår nu som en del i våra utvecklingsgruppsmöten och vår rektor deltar. Mötena sker tätare än tidigare, varannan vecka, och vi har inrett ett rum särskilt för barnrådsmöten.

 Barnrådets rum på Vänge förskola

Två barn per gång deltar vid barnrådsmötet

Vid barnrådsmötet deltar två barn och en förskollärare eller barnskötare från varje avdelning, tillsammans med förskolans rektor Magnus Thorn.

 – Vi börjar alltid mötena med att hälsa alla välkomna och alla berättar sina namn. Under mötet skickas en Alfons- och Milladocka runt i gruppen. När ett barn eller en vuxen håller i dockorna får den personen prata.

Marie förklarar att dockorna gör att alla barn får synas, komma till tals och blir lyssnade på. Det blir lättare för alla att tycka till och säga sina tankar och åsikter.

 – Det kan handla om aktuella frågor, till exempel vad barnen vill göra på Förskolans dag i maj och hur vi ska fira Grön Flagg*. Det kan handla om vår värdegrund och hur vi bemöter varandra.

Frågor om att vara en bra kompis och skojiga lekar

Förskolan använder en vänskapslåda från barnrättsorganisationen Friends för att prata om olika frågor. Lådan innehåller Alfonskort som ger barn och pedagoger olika ”uppdrag”, till exempel att prata om utanförskap och kamratskap. Hur kan det kännas om ett barn inte får vara med i en lek och vad en kan göra åt det?

– Det kan handla om hur en kan vara en bra kompis men också om vilka lekar barnen tycker om att leka. Frågorna är blandade.

Uppdragskorten som barnen får under barnrådsmötet sätter barnen och pedagogerna tillsammans upp i korridoren utanför barnrådsrummet. Sedan diskuterar barnen det aktuella uppdraget i grupp på sin egen avdelning. Då använder de också Alfons- och Milladockorna för att prata i turordning och lyssna på varandra. Pedagogerna dramatiserar ibland det man pratar om, genom att "spela" olika roller.

 Vänner-material från Friends

Även de tysta barnen vågar mer

– Vi ser att barnen vågar ta för sig mer, även de tysta och blyga. De törs synas, prata och påverka. Vi såg till exempel ett "skav" som pedagogerna dramatiserade när ett barn inte får vara med och leka. Barnen kom själva på en lösning, hur man kan hantera det. De förstår också att det är okey att tycka olika utan att vara osams.

Barnen dokumenterar sina svar genom att rita och skriva det man svarat under mötet på avdelningen och tar med sig det och visar på nästa barnrådsmöte.

Föräldrarna är nyfikna och positiva

Barnens vårdnadshavare tar del av förskolans arbete på föräldramöten, i utvecklingssamtal och genom dokumentationer på förskolan och genom avdelningens lärlogg i Unikum.
– Föräldrarna vill gärna att deras barn ska få gå på barnrådsmöte och är positiva till vårt demokratiarbete med barnen. De tycker att det är roligt att lyssna på barnen och att se deras dokumentationer utifrån uppdragen barnen får i barnrådet.

En del i förskolans systematiska kvalitetsarbete

För pedagogerna ingår barnrådet som en del i deras systematiska sätt att jobba med demokrati och barns delaktighet och inflytande. Hela förskolan arbetar med samma frågor med barnen.

Håll Sverige Rent-symbol

*Genom undervisningsverktyget Grön Flagg, från stiftelsen Håll Sverige Rent, arbetar Vänge förskola sedan elva år tillbaka systematiskt med frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Se en del av vad Vänge förskola jobbat med inom Grön Flagg under läsåret 2018/19.

På Flogsta förskola påverkar barnen sin nya utemiljö

Flogsta förskola arbetar just nu med att förnya sin utemiljö och låter barnen delta och påverka redan från start. Även här vill man arbeta med barnråd.

– Det är viktigt att barnen äger sin miljö, säger utvecklingsgruppsledaren Marie Blomqvist. Vi lät barnen fotografera och berätta vad de tycker om sina utemiljöer. Nu har vi utvärderat deras berättelser och startar ett barnråd.

Här kan du läsa om hur Flogsta förskola arbetar steg för steg med att förnya sin utemiljö. 

Uppdaterad: