Barn deltar och påverkar

På Vänge förskola är barnen med och bestämmer kring gemensamma aktiviteter. Det kan gälla vad de vill göra till sin projektutställning på Förskolans dag eller hur de vill fira Grön Flagg. På Flogsta förskola deltar barnen i planeringen av utemiljön, när den ska förnyas. Det är två exempel på hur barnråden kan påverka. Läs mer här nedan om hur förskolor bygger upp och organiserar sina barnråd.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Barn deltar och påverkar