Om skolformerna

Vad behövs för att skapa en engagerad och inspirerande undervisning? Vad sker ute på de olika skolor och förskolorna? Hur leder man en lärande organisation? Inkludering för vem och varför? Denna webb stöttar, väcker nya frågor och stimulerar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Uppsalas grundskolor arbetar aktivt med digitalisering, bedömning för lärande (BFL) och tillgängligt lärande i sitt systematiska kvalitetsarbete. Dessa fokusområden fungerar som strategier mot målet att alla elever ska lyckas. Vi tror att ett formativt och inkluderande förhållningsssätt kryddat med en genomtänkt digitalisering är strategier för att nå det målet. 

Här kan ni hitta och ta del av hur detta ser ut i praktiken på de olika skolorna. Tex genom att pedagoger bloggar och delar med sig av sina tips och tankar. Reportage gräver lite längre ner på djupet. Vi delar med oss av tips gällande våra pedagiska system och våra fortbildningsdagar. 

Uppdaterad: