Skolformerna

Välkommen till Pedagog Uppsala, en pedagogisk plattform för Uppsala kommuns olika skolformer: förskola, grundskola och gymnasieskola. Här delar våra förskollärare och lärare med sig av kunskaper, erfarenheter och engagemang! Sidan har både ett 0-19 perspektiv och skolformsspecifikt perspektiv. Pedagog Uppsala har vuxit fram som ett projekt inom grundskolan under 2019. Från januari 2020 deltar även förskola och gymnasieskola, med en uppbyggnadsfas under våren och fullt ut från och med augusti. Genom reportage, bloggar och poddar får du ta del av kollegors utmaningar och erfarenheter, tips och reflektioner. Läs, lyssna och låt dig inspireras.