Skolformerna

Välkommen till Pedagog Uppsala, en pedagogisk webplats för Uppsala kommuns olika skolformer: förskola, grundskola och gymnasieskola. Här delar våra förskollärare och lärare med sig av kunskaper, erfarenheter och engagemang! Sidan har både ett 0-20 perspektiv och ett skolformsspecifikt perspektiv. Genom reportage, bloggar och poddar får du ta del av kollegors utmaningar och erfarenheter, tips och reflektioner. Läs, lyssna och låt dig inspireras.