Peter Lippman

 Peter Lippman är en inspirerande och erfaren talare med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Han har arbetat som lärare, bor i Australien men brukar åka till Sverige 2-3 gånger per år för att arbeta tillsammans med olika skolor – han var bland annat på Tiunda i hösten 2019. 16 mars 2020 stod han på flygplatsen i färd att flyga hit och tala inför en helt fullsatt aula i Nannaskolan, men vände som tur hem igen.

Skicka gärna in dina frågor innan till Q&A (på svenska eller engelska) här!

Webbinariet görs i samverkan mellan Uppsala grundskolor och Swedish EdTest.

Webbinaret fokuserar på Tillgänglig Lärmiljö i dess breda aspekt - hur vi aktivt kan göra de val som behöver göras i syfte att skapa en helhet mellan det fysiska, det sociala, det pedagogiska - där såväl det analoga som det digitala har sin medvetna plats. 

 

 

Några länkar med mer info:

Swedish EdTest

 

Uppdaterad: