Stipendium till Hans Levanders minne

Stipendiet till Hans Levanders minne ges till en elev, eller en grupp av elever, vid gymnasieskolan i Uppsala. Mottagarna ska ha främjat värdegrunden: "Jag bryr mig om mig själv och min livsstil, jag bryr mig om andra och jag bryr mig om miljön."

Stipendiets syfte

Stipendiet ges till en elev eller grupp av elever som är 16 - 20 år och går på gymnasieskolan i Uppsala. Mottagaren av stipendiet ska ha gjort insatser för att främja Hans Levanders idéer med värdegrunden: ”Jag bryr mig om mig själv och min livsstil, jag bryr mig om andra och jag bryr mig om miljön”. Idéerna knyter an till Unescos internationella arbete med lärande för hållbar utveckling som utgör en del av Förenta Nationernas 17 globala mål och Agenda 2030.

Nominering

Elever, lärare och skolledare vid gymnasieskolor i Uppsala kan nominera till stipendiet. Nomineringen ska skickas in senast den 17 maj 2023 med en motivering om högst 1000 tecken. Skicka nomineringen till både lars.t.johnson@telia.com och anna.suarez.larsson@rosendalsgymnasiet.se.

Stipendiets storlek

Stipendiet är på 3000 kronor och utdelas en gång per år.

Tidigare stipendiater

2022,  Nma Kawa Karim, M. Nour Alzahrawi, Rama Kousa, Adam S. M. Almasry, Ahmad Fahaam Torakai, Rose Kapula Katanga, Kolgen Racho och Johanna Lundblad, Rosendalsgymnasiet

2021, Emma Norin och Charlotte Vulkan, Rosendalsgymnasiet

2020, Abdullah Kattaa, Fyrisskolan och Katja Berjlund, Rosendalsgymnaseit

Uppdaterad: