Världsbäst i Danmark

Följ Torun Paulsson och hennes skola Danmarks skola på en resa från Good to Great! Frågan är: Varför tänka smått när man kan tänka stort? Eller: hur fungerar det här med ständiga förbättringar – och att gå "from Good to Great" – egentligen? Och: finns det någon inom utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun som vill dela med sig av en sådan personlig och professionell utvecklingsresa med andra, både det söta och det sura, på pedagog.uppsala.se? Svaret är: Ja, det finns det. Torun Paulsson, rektor för Danmarks skola, tar plats i frontlinjen.

 • Se så det blev.

  Peter A Eriksson2023-11-07

  Det är mycket som händer när man är ny på jobbet. 

 • Vad har jag gett mig in på?

  Sara Lundberg2023-11-07

  Toruns första reaktion när hon såg introduktionstexten om sig själv var "Vad har jag gett mig in på?" Hör henne berätta om tankar efter 10 dagar på nya jobbet. Första egna inlägget i en följetong på pedagog.uppsala.se

 • Vem är Torun Paulsson?

  Sara Lundberg2023-11-07

  Torun Paulsson är nytillträdd rektor på Danmarks skola. Hon har tidigare arbetat som Biträdande rektor på Vaksala skola men tar nu klivet in i rektorsrollen. Torun har dessutom bestämt sig för att utmana både sig själv och andra. Det är Toruns första rektorstjänst och hon vill utvecklas i sin nya roll tillsammans med sina medarbetare. Hon vill leda Danmarks skola, F-5 med 160 elever, till att ligga i framkant i Sverige. Åtminstone.

  Genom att dela med sig av sin egen och skolans skolans utvecklingsresa framåt vill Torun medvetande- och synliggöra denna mångfacetterade, personliga och professionella process både för sig själv och andra. En viktig del av detta hur hållbara förändringar måste börja inifrån och genomföras tillsammans med andra.

  Toruns utvecklingsresa handlar inte bara om en grundskolas medarbetare, elever och vårdnadshavare. Uppsala kommun, Sveriges fjärde största, är större än så. Centrala stödfunktioner inom utbildningsförvaltningen – Ekonomi, HR, IT, Kommunikation, Pedagogiska lokaler – är möjliggörare som hon planerar att ta största möjliga stöd av för att nå skolans mål.

  Som skolledare i Uppsala kommun, där kunskap står i centrum, arbetar inte Torun i ett vakuum. Tvärtom. Istället är omvärldsperspektivet ständigt närvarande. Utbildningsförvaltningen satsar på kompetensutveckling för skolledare och pedagoger, inte minst i samarbete med Uppsala universitet.

  Förutom det pågår målinriktad erfarenhets- och kunskapsöverföring inom utbildningsförvaltningen. Inte minst genom Pedagogiska utvecklingsgrupper för rektorer. Detta kollegiala lärande fokuserar just nu på tre, strategiskt viktiga områden: Digitalisering, tillgängliga lärmiljöer och bedömning för lärande. Torun kommer att dela med sig av detta.

  Och nej: Torun glömmer inte bort att dela med sig av det allra viktigaste, något som finns inristat i hennes benmärg, och som utgör en del av utbildningsförvaltningens innersta väsen – det systematiska kvalitetsarbetet som bygger vårt samhälles framtid oavsett elevers bakgrund och förutsättningar. Varje unge ska lyckas i skolan!

  Så: Hur vidareutvecklar Torun både sig själv och skolan, tillsammans med andra, som en grundskolerektor som gör verklig skillnad? Hur leder hon Danmarks skola till att ligga i framkant för medarbetare, elever och vårdnadshavare? Hur tar hon steget från ord till nyskapande lösningar?

  Vad gör jag nu, som just har läst detta? För att få ta del av Toruns tankar kring ovanstående, och möjligheter att kommentera, följ hennes utvecklingsresa resa här på bloggen – genom text-, foto- och videoinlägg. Trevlig resa!

Visa färre Visar 4 - 6 av 6