Tillgänglig Skola för var och en - med och utan npf

Magnus Blixt8 januari 2021

Hur kan vi göra Skola för var och en? En skola där vi lyckas nå fler elever och fler av dem når sin studentmössa? Det finns förstås inga mirakelkurer i skolans värld, men ändå en hel del strategier, erfarenheter och kompetens. Bland annat vikten av:

 • Medvetet stötta och bemöta varje elev i undervisning och mellanrum - hela dagen
 • Bättre samverkan med vårdnadshavare, så vi får dem med oss istället för mot oss

 

I syfte att vidareutveckla denna kompetens lanserades en processutbildning i december kallad Skola för var och en. Utbildningen är digitalt tillgänglig för alla som verkar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor och utvecklinsenheter läsåret 20/21 samt 21/22 - så arbetet kan planeras in i rätt sammanhang och anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

 • 15 kortare videoklipp (3-25 min långa)
 • delvis anpassade F-5, 6-9, fritidshemmet
 • diskussionsfrågor
 • fördjupningsmaterial
 • delvis kopplat till litteratur (refex utskickade till samtliga enheter)
 • möjlighet till dela-kultur

Allt finns tillgängligt för alla medarbetare på teams. Mer information om satsningen och hur du kommer med i teamet Skola för var och en hittar du här: pedagog.uppsala.se/npf

 • Riktad satsning från politiken
 • Producerad av Utvecklingsenheten & Centrala Elevhälsan med
  • David Edfelt, leg psykolog, författare, föreläsare
  • Petra Krantz Lindgren, beteendevetare, författare, föreläsare

Tillsammans kommer vi längre!

Skola för var och en - med och utan npf

(0)Kommentera

Kommentarer(0)