Tillgänglig Rast: I huvudet på en rektor efter Gustav Sundhs föreläsning

Torun Paulsson28 januari 2021

Genom projektet ”Rörelsesatsning i skolan" erbjöds samtliga fritidshem i Uppsala ett webinar med Skolgårdsläraren Gustav Sundh, i anslutning till nätverksträff. Webinariet gavs i samverkan med RF Sisu i Uppland.

Syftet var att fler elever i förlängning ska ges positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och våga utmana sig själva - alla viktiga delar i vad som betecknar en tillgänglig lärmiljö, där rasten och fritidshemmet är en självklar del. Härmed lämnar jag över ordet till gästbloggare rektor Torun, Danmarks skola (fler gästbloggare varmt välkomna, bara att höra av sig!):

Rektor Torun o Skolgårdslärare Gustav

"Det går att använda rasterna som en resurs och möjlighet till återhämtning för alla elever om man utnyttjar det som en pedagogisk möjlighet och inte bara som en paus mellan lektioner eller i övergången till fritids. Det går att genomföra på alla skolor på ett anpassat sätt. Det handlar främst om ett förändrat synsätt och inte så mycket om ekonomi. Det jag som rektor behöver göra är följande:

  1. Förändra synsättet: Utbilda personalen på möjligheterna som uppstår om man använder rasterna på rätt sätt. Det gäller även mig som rektor, elevhälsoteamet, lärare i skolan, lärare i fritidshem och alla andra. Rasten berör alla på skolan! Vi som arbetar i skolan måste förstå fördelarna av att förändra rastvärdssystemet till ett pedagogiskt verktyg där vi arbetar proaktivt istället för reaktivt. Vi måste ta ansvar för den tiden och hjälpa eleverna att hamna rätt.
  2. Organisera förändringen: Gustav Sundh ger oss snabbt en förståelse för hur vi kan organisera rasterna på ett sätt som gör att alla elever får en meningsfull vila och återhämtning. Det är bland annat tydlig rollfördelning av vuxna som är rastvärdar, aktiviteter, observationer och ett nära ledarskap.
  3. Behandla rasten som en egen del av skolans innehåll: Det jag som rektor behöver göra är att behandla rasten som vilken annan del av skoldagen som helst, med planeringstid och rätt bemanning. Rätt person på rätt plats. Uttalat en eller flera person/personer som har ansvar för rasten.
  4. Kom ihåg det systematiska kvalitetsarbetet: Rasterna ska inte bakas ihop med andra aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet, utan ha en egen del med uppföljning av resultat, analys och nya mål utifrån det. De som ansvarar för rasterna ska även ansvara för detta och ha tid för det.

Rollfördelning raster Skolgårdsläraren

Med det sagt har jag inte någon färdig plan. Än så länge är jag tacksam över att ha fått upp ögonen för mina egna brister i mitt synsätt på rasterna. Det har varit lite av en ögonöppnare för mig. Jag kan också höra hur flera på skolan lyft detta under en längre tid och på olika sätt, men att jag inte riktigt förstått helheten förrän nu. På något sätt behöver vi omfördela resurser och tid. Hur vet jag inte, men jag får väl fråga de som vet mer på området på skolan. Tillsammans kommer vi nog på något.

Så tack Gustav Sundh och alla på Danmarks skola, nu tror jag att jag börjar fatta!" /Rektor Torun Paulsson, Danmarks skola Uppsala

skolgårdslärare Gustav tar ansvar för fotbollsplanen

(1)Kommentera

Kommentarer(1)

  • Wilhelm Widerholm 29 januari 2021
    Kul att personal och rektorer uppskattade Gustavs dragning. Vi ser fram emot fler positiva påhitt i vår samverkan. Liten rättelse: RF-SISU's satsning heter Rörelsesatsning i skolan ; )