Fysisk variation i klassrum, Björkvallsskolan

Magnus Blixt15 april 2021

På den tiden man ännu fick åka ut till skolor var jag inbjuden av förstelärare Erica och rektor Patrik på Björkvallsskolan att komma ut och resonera kring tillgänglig lärmiljö tillsammans med ämneslärarlaget i matematik. Utifrån resultatanalyser, gjorda erfarenheter och studiebesök på bland annat Skapaskolan (där jag f ö arbetat som lärare vid dess tillblivelse) kände de att de både behövde och kunde göra något för att tillgängliggöra lärmiljön för fler elever:

 • fysiskt
 • socialt
 • pedagogiskt
 • organisatorisk

De hade börjat tänka om gällande organisation med en tanke om att parallellägga hela årskurser och då få tillgång till en mer flexibel organisation av lokaler och tillgängliga lärarresurser, istället för att reflexmässigt dela in eleverna i lika stora och fasta grupper. Nu kom tyvärr Corona emellan och hindrade just det, även om det faktiskt gick att få ihop schematekniskt. När det gällde den fysiska lärmiljön fick de delvis möjligheter att bygga om lite i korridorer och f d kapprum. Dessutom tilldelade utbildningsnämnden en extra satsning på lös inredning med fokus på elever med npf som här kunde nyttjas för att få lite extra skjuts på att skapa klassrum med fokus på

 • undervisning
 • trivsel
 • variation
 • arbetsglädje
 • trygghet

Onsdagen 14/4 arrangerade vi ett webinar där det hela presenterades:

 • Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund inleder
 • Verksamhetsutvecklare Magnus Blixt om den större satsningen (1:05)
 • Skolansvarig Kinnarps Sverige Anders Larsson (4:40)
 • Matematiklärarna Erica o Bengt visar sitt klassrum (7:00)
 • Matematiklärarna Erica o Bengt visar ett grupprum (fd kapprum, 17:00)
 • Rektor Patrik berättar om skolans påbörjade resa (21:13)
 • Kinnarps skolansvarig Anders Larsson ger utblick (24:00)
 • Samtal mellan verksamhetsutvecklare och skolansvarig (56:00)

patrik.PNG

Under webinariet delades även en del länktips till andra exempel på variation i klassrum och lärmiljö:

patrik o helena.PNG

Planen var även att Anders Larsson skulle ha live-visat Kinnarps provklassrum, men tekniken var inte med oss - här dock en enkel mobilfilm på vägen:

(4)Kommentera

Kommentarer(4)

 • mhmm 15 november 2021
  koolt
 • 15 november 2021
  vilkent kolling
 • varför 15 november 2021
  ska jag bry mig
 • deez 15 november 2021
  nutz